"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-22

Klimatförändringar – ett hot mot freden?

NYHET Den 29 maj föreläser forskaren Peter Haldén om klimatförändringarnas påverkan på säkerhetspolitik och internationell politik ur ett globalt perspektiv. Haldén har varit ansvarig för den uppmärksammade rapporten ”Geopolitics and Climate Change”.

Rapporten slår fast att mycket allvarliga klimatförändringar kommer, framför allt på lång sikt, att kunna medföra stora förändringar i den internationella politiken i en mer instabil riktning. Peter Haldén, FOI, Stockholm, har inom det nationella forskningsprogrammet Climatools varit huvudansvarig för rapporten ”Geopolitics and Climate Change”.

I rapporten konstateras bland annat att klimatförändringarna sannolikt inte kommer att leda till en ökning av konflikter på kort- och medellång sikt, men på lång sikt kan oförminskade klimatförändringar få allvariga konsekvenser för internationell säkerhet.  Förändringar i temperatur och nederbörd kan påverka vissa områdens försörjningsförmåga genom att de blir obrukbara. På lång sikt kan även havsytehöjningen innebära territoriella förändringar i bemärkelsen att länder ”förlorar” mark. Sammantaget kan klimatförändringar innebära mycket stora påfrestningar på samhällen och stater, något som de på sikt kanske inte kan klara av.

Media hälsas välkomna till föreläsningen som äger rum torsdag den 29 maj klockan 13.00. Lokal: Tandläkarhögskolan, 9 trappor, sal A
Arrangör är Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet

Kontaktperson: Docent Bertil Forsberg
E-post: bertil.forsberg@envmed.umu.se Tel: 090-785 27 51
Mobil: 070-632 44 59.

Redaktör: Carina Dahlberg