"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-10

Klimatförändringarna ger varierad spridning av malaria

NYHET De pågående globala klimatförändringarna kommer sannolikt att öka problemen med malaria i höglandsområden i Afrika, Asien och Sydamerika. Men det är inte säkert att den ökade utbredningen totalt sett kommer att medföra att fler drabbas. Det visar en studie från Umeå universitet som har publicerats i tidskriften PNAS.

Förekomsten av malaria avgörs av olika klimatfaktorer, som påverkar utbredningsområden för malariamyggor, men också längden på säsongen när myggorna är aktiva. Joakim Rocklöv, universitetslektor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har i en internationell studie jämfört fem olika modeller för att förutsäga den framtida utbredningen av malaria kopplat till klimatet. I studien har man granskat den förväntade förekomsten av malaria under 2030-talet, 2050-talet och 2080-talet och även studerat hur klimatförändringarna kommer att påverka förekomsten av malaria i befolkningen i olika områden, samt hur mycket längre smittspridningsperioden blir varje säsong.

Enligt studien är de olika modellerna eniga om att problemen med malaria kommer att öka i de tropiska högländerna i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. En orsak att utbredningen och klimateffekter slår mest på tropiska regioner är att man är fattigare där och bland annat inte har lika väl fungerande hälsosystem. Samtidigt visar studien att det fanns skillnader i bedömningarna när det gäller andra regioner i världen och det fanns även skillnader i bedömningar av hur expansionen av de olika riskområdena kommer att se ut.

– Det här gör sammantaget att även om problemen med malaria kommer att öka i befolkningar i tropiska högländer på olika platser på jorden, kommer sannolikt andra områden inte att påverkas så mycket. Det gör att problematiken sannolikt kommer att vara relativt stabil totalt sett. Detta styrs dock av andra faktorer än klimatet, som att befolkningsmängden är förhållandevis låg eller minskande i regioner där malariamyggan får ett utökat utbredningsområde, med mera, säger Joacim Rocklöv.

Studien har genomförts inom The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project, som ska ge underlag för den nya FN-rapporten om konsekvenser och anpassning till förändringarna i klimatet, som presenteras senare i vår.

Läs den aktuella studien i tidskriften PNAS.

För mer information om studien, kontakta gärna

Joacim RocklövTelefon: 070-636 16 35
E-post: joacim.rocklov@umu.se

Redaktör: Karin Wikman