"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-17

Kommande beslut i CRISPR-Cas9-frågan på EU-nivå diskuteras i Nature

NYHET Huruvida genetiskt editerade växter, med nya metoder, ska klassas som GMO av Europeiska kommissionen tas upp och diskuteras i senaste Nature – i artikeln ”Europe’s genetically edited plants stuck in legal limbo” och i ledaren ”Crop conundrum”.

Text: Ingrid Söderbergh

Nya genediteringsverktyg, såsom CRISPR-Cas9, kan användas för att skapa mutationer som kunde ha inträffat naturligt och utan att lämna spår av främmande gener i växten. Arbetet med dessa nya tekniker är viktigt och behöver inte nödvändigtvis regleras på samma sätt som den föregående generationen av GM-grödor, skriver Nature.

EU bör definitivt avgöra om dagens gen-editerade växter omfattas av GMO- lagar. Fram till dess lämnas forskare, däribland professor Stefan Jansson vid Umeå universitet, frustrerade över dröjsmålet med avgörandet om GMO-regler – som i realiteten innebär ett förbud för fältexperiment och framtida tillämpningar - gäller för geneditering med hög precision.

Europeiska kommissionens rättsliga analys förväntas att presenteras i mars 2016. Därefter kommer kanske frågan kanske gå vidare till EU-domstolen.

Artikeln utgår från ett pressmeddelande från Umeå Universitet och SLU och reaktionerna på detta, som finns samlade på:

http://www.upsc.se/about-upsc/news/4815-green-light-in-the-tunnel-swedish-board-of-agriculture-a-crispr-cas9-mutant-but-not-a-gmo.html

Läs mer i Nature:

Nature artikel: Europe’s genetically edited plants stuck in legal limbo

Nature ledare: Crop conundrum