"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-21

Konsten att känna igen ansikten

NYHET Hung-Son Le, Umeå universitet, har i sin avhandling arbetat med att ge datorer förmågan att känna igen olika ansikten. Resultaten kan till exempel användas för säkrare identitetskontroller eller för att ta reda på vilken kändis du är lik.

Får någon tag på PIN-koden till ditt konto kan de också få tag på dina pengar. Detta skulle inte vara möjligt om du var tvungen att kombinera koden med en bild av ditt ansikte. Ansiktsigenkänning kan också användas som en slags datingservice, kanske är du bara intresserad av män som ser ut som Brad Pitt eller kvinnor som liknar Angelina Jolie?

System som känner igen olika ansikten tränas vanligtvis upp av en databas med en mängd olika bilder av samma ansikte och på så sätt kan systemet bli förtroget med ett givet ansikte. Men att samla in bilder som är tagna ur olika vinklar och vid olika ljusförhållanden är både svårt och dyrt, många gånger uppstår också problem med bristande bildkvalitet.

Med hjälp av effektiva algoritmer har Hung-Son Le lyckats utvecklat ett system som klarar av att känna igen ansikten även om det bara finns en bild av en given person, detta oberoende av ljusförhållanden, ansiktsuttryck och poser. Han har bl.a. använt sig av en metod som klarar av att förbättra kontrasterna i en över- eller underexponerad bild och på så sätt kan fler synliga detaljer framträda i bilden. Ansiktsuttryck kan också förändra en bilds uttryck. Genom att översätta bilden till horisontella och vertikala linjer har han lyckats förbättra systemets igenkänningsförmåga med enbart en bild som utgångspunkt. Systemet behöver alltså inte tränas om för att känna igen nya bilder med ett annat ansiktsuttryck.

– Våra experiment visar att vårt system är överlägset de som i dag anses vara världsledande. Min förhoppning är att kunna skapa en kommersiell produkt baserad på resultaten från avhandlingen, säger Hung-Son Le.

För närvarande arbetar han med en prototyp för en webbaserad sökfunktion av ansiktsbilder. Prototypen kommer att bli färdig inom några veckor och den kommer då att publiceras på Hung-Son Les hemsida: www.tfe.umu.se/personliga/slh.

Fredagen den 1 februari 2008 försvarar Hung-Son Le, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Face Recognition-A Single View Based HMM Approach. Svensk titel: Ansiktsigenkänning - Ett HMM system för igenkänning baserat på en enda bild. Disputaitonen äger rum kl 10 i N200, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Josef Bigun, Högskolan i Halmstad.

För ytterligare information, kontakta: Hung-Son Le Telefon: 090-786 70 56
E-post: lehung.son@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman