"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-07-04

Koppling mellan stresshormon och fetma hos deprimerade och bipolära individer

NYHET Låga nivåer av stresshormonet kortisol har ett starkt samband med fetma, höga blodfetter och metabolt syndrom bland personer med återkommande depressioner eller bipolär sjukdom. Det visar forskare från Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Journal of Affective Disorders.

– Dessa resultat kan ge ledtrådar för bättre förståelse av den höga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med återkommande depressioner eller bipolär sjukdom. Resultaten kan i förlängningen förhoppningsvis också leda till bättre preventiv behandling av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med dessa sjukdomar, säger Martin Maripuu, forskare vid enheten för psykiatri, Umeå universitet.

Bipolär sjukdom och återkommande depressioner är livslånga sjukdomar där den förväntade livslängden är 10-15 år kortare än för normalbefolkningen. En starkt bidragande orsak till den förkortade livslängden är den höga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. Stress är tillsammans med låg fysisk aktivitet och högt energiintag livsstilsfaktorer kopplade till en ökad risk för metabola sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom.

Ett av kroppens viktigaste stress system kallas HPA-axeln. Detta system reglerar produktionen och nivåerna av det livsviktiga stresshormonet kortisol. Kortisol är också viktigt för ämnesomsättningen. Höga kortisolnivåer över lång tid anses kunna bidra till ansamling av fett. Stress medför normalt en överaktivitet i HPA-axeln, vilket leder till förhöjda nivåer av kortisol. Men om stresspåslaget är långvarigt tros det med tiden också kunna leda till underaktivitet i stressystemet, med låga kortisolnivåer som följd.

Vid återkommande depressioner och bipolär sjukdom har man tidigare visat att metabola riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom är vanligt och att det ofta finns störningar i stressreglerings systemet. För att undersöka sambandet mellan kortisolnivåer och metabola sjukdomar undersöktes 245 patienter, som har bipolär sjukdom eller återkommande depressioner, samt 258 personer i en kontrollgrupp. Forskarna mätte kortisolnivåerna hos deltagarna efter det att deltagarna hade genomfört ett så kallat dexamethasone suppression test, som används för att upptäcka tidiga avvikelser i stress systemet.

Det Umeåforskarna nu visar är att patienter med bipolär sjukdom eller återkommande depressioner som har låga kortisolnivåer i större utsträckning än övriga patienter lider av:

  • fetma (34 procent jämfört med 11 procent bland övriga patienter),
  • blodfettsrubbningar (hög LDL/HDL kvot 42 procent jämfört med 18 procent bland övriga patienter), och
  • metabolt syndrom (41 procent jämfört med 26 procent bland övriga patienter).

Däremot sågs inget samband mellan kortisolnivåerna och höga blodsockernivåer eller högt blodtryck.

– Resultaten visar att kortisolregleringen har ett samband med fysisk hälsa hos personer med bipolär sjukdom eller återkommande depressioner. Vi behöver dock ytterligare kunskaper om dessa samband, säger Martin Maripuu.

Artikeln som publiceras i tidskriften Journal of affective disorders ingår i det avhandlingsarbete som Martin Maripuu genomfört vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri. I forskargruppen, som leds av professor Rolf Adolfsson, ingår även docent Karl-Fredrik Norrback, Mikael Wikgren, Pontus Karling samt projektsamordnare Annelie Nordin Adolfsson.

Läs artikeln i Journal of Affective Disorders

Om publikationen:

Journal of Affective Disorders, artikel: Relative hypocortisolism is associated with obesity and the metabolic syndrome in recurrent affective disorders. Författare: Martin Maripuu, Mikael Wikgren, Pontus Karling, Rolf Adolfsson och Karl-Fredrik Norrback. DOI: 10.1016/j.jad.2016.06.024

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Maripuu, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri, Umeå universitet.Telefon: 070-617 67 69
E-post: martin.maripuu@umu.se

Porträttfoto för nedladdning

Redaktör: Anna Lawrence