"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-17

Korståget i vår tid – ett flerdisciplinärt nätverksprojekt

NYHET Projektet ”Korståget i vår tid” omfattar en mångfasetterad serie aktiviteter: utställningar, seminarier, online-diskussioner, workshops och publikationer.

De historiska korstågen är i fokus, dels för att förstå hur Mellanöstern och Europas gränser blev arenor för kampen om makt och kontroll, dels för att med historien som fond undersöka och begripa samtidens globala konflikter och politiska kultur. ”Korstågen” var det samlande namnet för en rad militära aktioner, initierade och utförda av europeiska styrkor från många nationer, med målsättningen att etablera västvärldens hegemoni i den då kända världen samt kristendomens överhöghet som system för makt och kontroll.

Det första korståget genomfördes år 1095 av påven Urban II, med ambitionen att erövra Jerusalem och därifrån utvisa muslimerna. I juli 1099 intogs den heliga staden och Jerusalems kungadöme etablerades som korstågens första statsbildning. 

Korstågets erövringar var en viktig grund för det moderna Europa, och de historiska korstågens imaginära och ideologiska praktik har följt oss till modern tid. Inte minst används ordet korståg metaforiskt av den som passionerat verkar för (eller mot) någonting – ett korståg för barnens rättigheter, crusading against evil (korståget mot ondskan). I denna samtida retorik uppträder korset, ursprungligen i bruk av de historiska korstågsfararna, ungefär som en flagga eller ett plakat.

Projektet ”Korståget i vår tid” handlar om frågeställningar kring representation, om kartor, bilder och framställningar av vår värld; inte minst hur vi – inklusive hur detta vi kan dekonstrueras och begripas – umgås med de Andra och i vilken utsträckning dessa Andras blick också beskriver och utser vår identitet och vår känsla av tillhörighet. Projektet skapar ett nätverk av institutioner och individer, engagerade i att undersöka och gestalta dessa frågeställningar.

Initiativet till projektet kommer från författaren och socialantropologen Ana Valdés och museichef Jan-Erik Lundström. Projektet organiseras och administreras av Bildmuseet vid Umeå universitet. ”Korståget i vår tid” stöds av Stiftelsen framtidens kultur.

Projektet Korståget i vår tid och projektaktiviteter finns också presenterat i sin helhet på: www.bildmuseet.umu.se/pressinfo-korstagen.html • Projektaktiviteter våren 2006

Pressbilder för några av de aktiviteter som ingår i projektet våren 2006: www.bildmuseet.umu.se/pressbild.html

Seminarium: Korstågen i norr

Utställningen ”Människor i norr” undersöker hur nordskandinaviska folk framställts historiskt, i synnerhet de samiska folken, genom koloniseringens och de exotiska resornas blickar. I samband med denna utställning är Bildmuseet värd för ett seminarium den 17 januari där koloniseringen av norra Europas ytterområden, användandet av korstågens retorik och praktik mot dessa områden, samt konsekvenserna för de där bofasta kulturerna undersöks. Föreläsare är Giuseppe Nencioni,Anna Lindkvist och Peter Sköld.
För mer information, se www.bildmuseet.umu.se eller kontakta info@bildmuseet.umu.se.
Pressbilder: www.bildmuseet.umu.se/pressbild.html

On-line diskussion: Under Fire 3
Bildmuseet och ”Korståget i vår tid” är värd för nätdiskussionen Under Fire, initierad och ledd av konstnären Jordan Crandall. Denna tredje tremånaders-session av Under Fire lanseras genom en upptaktskonferens på Kunst-Werke i Berlin i mars, 2006 och avslutas med en konferens på Bildmuseet, Umeå, maj 2006.

On-line diskussionen pågår under tidsperioden mellan dessa konferenser. Under Fire undersöker de ekonomiska bevekelsegrunderna för samtida militära konflikter. Samtidigt granskas det militär-industriella komplexets inflytande, framväxten av en privat krigsindustri och konsekvenserna av det kommersialiserade våldet. Med avstamp i historiska föreställningar om hegemoni, utforskar Under Fire det framväxande våldets natur inklusive motståndets former, med sikte på hur våldets cykler existerar inom det globala systemets principer.
Mer information finns på: www.wdw.nl/project.php?id=21

Utställning: Susan Meiselas/Cecilia Parsberg
Ett av konstnärerna Cecilia Parsberg och Susan Meiselas fotografiska projekt undersöker maktkonflikter i ett historiskt perspektiv.

Susan Meiselas ”Re-Framing History”undersöker nicaraguaners reaktioner år 2004 när de konfronteras med Meiselas fotografier – nu presenterade som billboards på de plaster där de fotograferades – som togs då hon följde den nicaraguanska revolutionen åren 1978 och 1979.

Cecilia Parsbergs arbeten kartlägger genom stillbilder byn och flyktinglägret Jenin. Hon fotograferar förstörelsen 2002, genom israeliska arménsinvasion samt hur Jenin återuppbyggts 2005. Filmen ”A Heart from Jenin” berättar historien om det hjärta som doneras från en 10-årig palestinsk pojke, skjuten till döds av israeliska soldater, till en ung israelisk flicka.

Utställningen öppnar på Bildmuseet 5 februari 2006. I september 2006 visas den på Fotografins Hus i Stockholm.
För mer information se www.bildmuseet.umu.se eller kontakta info@bildmuseet.umu.se Pressbilder: www.bildmuseet.umu.se/pressbild.html Website och nyhetsbrev
Information om projektet finns på dess hemsida www.crusading.se, som lanseras inom kort, samt via ett månatligt nyhetsbrev, som tillhandahåller information och dokumentation av alla projektaktiviteter samt relaterade ämnen.

PRESSBILDER | Högupplösta bilder för projekten Människor i norr och utställningen med Susan Meiselas och Cecilia Parsberg: www.bildmuseet.umu.se/pressbild.html

FÖR MER INFORMATION |
Jan-Erik Lundström, museichef; jan-erik.lundstrom@bildmuseet.umu.se; 070 – 667 68 15:
Ana Valdés, författare och socialantroplog; agora@algonet.se; 070 – 321 33 70:
Monica von Stedingk, informationsansvarig; monica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se; 090-786 56 08

Redaktör: Carina Dahlberg