"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-03 Uppdaterad: 2023-06-07, 15:19

Kostnadseffektiva åtgärder för hälsosamt åldrande

NYHET Seniorträffar och fallförebyggande träning är exempel på proaktiva åtgärder för hälsosamt åldrande, visar en avhandling vid Umeå universitet. För fallförebyggande träning rekommenderas en mobil applikation för hemmaboende seniorer med digitala färdigheter.

Text: Claes Björnberg

I första studien var frågeställningen bred med syftet att identifiera studier av hälsofrämjande eller preventiva åtgärder för seniorer, genomförda i nordiska länder, med potential att införas i en kommun.

Baserat på en litteraturöversikt summerades kunskapen utifrån en rad faktorer som är relevanta för omsättning av evidens i praktiken. Resultaten visar ett flertal lovande åtgärder, men avsaknad av studier om kostnadseffektivitet, deltagares erfarenheter samt genomförbarhet begränsar möjligheterna att kunna omsätta åtgärderna från forskning till praktik.

Observationsstudie

Tre återstående studier utgår från en observationsstudie i Östersunds kommun, där en innovativ digital fallpreventiv intervention utvärderades bland hemmaboende seniorer i åldern 70+. Åtgärderna innefattade appen Säkra steg, som innehåller fallförebyggande övningar, vilka kompletterades med stödjande strategier.

Syftet med observationsstudien var att undersöka nåbarheten, deltagarnas självupplevda effekter av träningen samt bedöma kostnadseffektiviteten av den ett år långa utprovningen av det nya arbetssättet.

– En omfattande rekryteringskampanj kan ha ökat deltagandet, säger Saranda Bajraktari, som står bakom avhandlingen.

Kostnadsbesparande

Resultatet visade att med Säkra steg nåddes en större andel kvinnor och högutbildade personer med vana att använda internet eller applikationer på sin smartphones eller surfplatta. Säkra steg-deltagare hade högre utbildningsnivå och levde i större utsträckning ensamma i jämförelse med personer i åldern +70 boende i Östersund och som besvarat folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät. Resultatet från dessa studier visar att Säkra steg är en lovande åtgärd att omsättas i praktiken för positiva effekter på fallrelaterade riskfaktorer för äldre. Säkra steg visade också på potentialen att vara en kostnadsbesparande åtgärd med bättre hälsoresultat och lägre kostnader jämfört med ingen åtgärd.

Fler insatser behövs

Avhandlingen inspirerar med konkreta exempel på hälsofrämjande och fallförebyggande åtgärder som kan ge stöd till beslutsfattare i införandet av proaktiva åtgärder för seniorer. Vidare visar denna avhandling att det behövs en mängd olika insatser, digitala och icke digitala, för att nå fler i den allmänna befolkningen i behov av sådana åtgärder för ett hälsosamt åldrande och för att förebygga fall bland seniorer.

Saranda Bajraktari är uppvuxen i Deçan, Kosovo. Hon kom till Sverige och Östersund för nio år sedan för att studera företagsekonomi och fortsatte därnäst att studera folkhälsovetenskap. Hon hoppas att hennes forskning så här långt kan bidra till hälsosamt åldrande hos seniorer, och att hon får möjligheten att fortsätta sin karriär inom detta område.
Telefon: 073-778 20 27

Om avhandlingen

Saranda Bajraktari, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar sin avhandling Hälsofrämjande åtgärder för seniorer – bedömning av relevans, utfall och hälsoekonomi för beslutsfattande i en kommunal kontext, torsdag 4 maj kl 09.00 i Hörsal UB.A.240, Lindellhallen 4. Disputationen kan även följas på distans via Zoom.