"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-19

Kristna mindre olyckliga än andra till jul

NYHET Julen ska ju vara en glädjens högtid, men tvärtom upplever vi i genomsnitt mindre välmående vid jul än annars på året. Kristna går dock mot strömmen och blir inte olyckligare till jul. Det visar en studie från elva europeiska länder som Umeå universitet medverkat i.

– Det minskade välmåendet kan delvis förklaras med alla måsten kring jul och den tidspress och ekonomiska stress de skapar. Kristet religiösa verkar dock klara att balansera måstena bättre mot julens egentliga budskap, säger Filip Fors vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Resultaten visar att såväl hur man upplever sitt välmående som tillfredsställelsen med det egna livet i genomsnitt sjunker signifikant före och under jul. För kristna är nedgången betydligt mindre. Gruppen kristna som dessutom är starkt religiösa sticker ut rejält i statistiken och upplever till och med en liten ökning av sin tillfredsställelse med livet kring jul.

– Detta kan vara en tankeställare i juletid. Oavsett om man är religiös eller ej mår alla bra av att reflektera över sitt firande och försöka hitta andra värden än bara de materiella. Men jakten på en inre tillfredsställelse får naturligtvis inte i sig bli bara ytterligare ett måste, säger Filip Fors.   

De flesta repar sig dock i sinom tid från nedgången när julen väl är över. Statistiken visar att man i genomsnitt snart efter jul är tillbaka på normala värden för sin tillfredsställelse med livet. Det talar för att det snarare är stressen inför jul än julen som sådan som ligger bakom nedgången före och under jul.

Forskningsstudien om lycka kring jul bygger på cirka 500 intervjuer från elva europeiska länder, bland annat Sverige, som har brutits ut ur den europeiska studien European Social Survey. Umeå universitet ansvarar för det svenska insamlandet av data till studien. Studien är gjord vid universitetet i Göttingen i Tyskland. Statistiken går inte att bryta ned nationellt.

För mer information, kontakta gärna

Filip ForsForskningssamordnare, Sociologiska institutionen, Umeå universitetTelefon 090-786 78 25Mobil 070 263 45 10
E-post Pressbild på Filip Fors, fri för publiceringTill forskningsartikel ”Christmas and Subjective Well-Being: a research note”

Redaktör: Ola Nilsson