"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-11 Uppdaterad: 2023-02-20, 13:58

Avhandling: Kvalitet i vården kräver högre kvalitet i kliniska laboratorier

NYHET Låg kvalitet inom sjukvården är ett globalt folkhälsoproblem. Laboratorietjänster är en nyckelfaktor för vårdkvaliteten, eftersom diagnostisering av sjukdomar är en förutsättning för lämplig behandling. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, där kvaliteten på laboratorietjänster i Rwanda analyseras.

Text: Ola Nilsson

– Tillförlitliga testresultat i rätt tid är något av en nyckel för att kunna fatta snabba och evidensbaserade beslut i den kliniska vården. Därför är det viktigt för folkhälsan att på olika sätt säkerställa kvaliteten på laboratorietjänster, säger Vincent Rusanganwa, doktorand vid Umeå universitet.

viktigt för folkhälsan

I sin avhandling har Vincent Rusanganwa samlat in data från 49 kliniska laboratorier i Rwanda under perioden 2010 till 2019.

Det gick att se att investeringar i ledarskap och ansvar samt regelbundna externa kvalitetsbedömningar förbättrar laboratoriekvalitetstjänsterna. Frånvaron av regelbundna bedömningar för att identifiera luckor och åtgärda dem ökar istället risken för låga prestanda i laboratoriekvalitetssystem. Det riskerar att leda till felaktiga testresultat.

Felaktiga laboratorietestresultat riskerar i sin tur att leda till olämplig patienthantering med allvarliga hälsokonsekvenser. Kliniska laboratorier spelar också en avgörande roll vid övervakning och kontroll av sjukdomar, särskilt vid diagnostik av nya och återkommande infektionssjukdomar, för att begränsa deras spridning. Inte minst den nuvarande covid-19-pandemin understryker värdet av kvalitet i laboratoriediagnostik. Denna kritiska roll för kliniska laboratorier kräver tillräcklig uppmärksamhet på laboratoriekvalitetssystem, särskilt när det gäller kvaliteten på kliniska laboratoriepolicyförstärkningar med strategisk och operativ planering.

För att uppnå och upprätthålla de goda resultaten inom kvalitetslaboratorietjänster är ett systemupplägg som kombinerar förstärkning av samordning och kunskap hos personal i laboratoriekvalitetsledningssystem samt dataintegrering nödvändig. Den kontinuerliga kvalitetsförbättringen av sjukvården är mer än en policy, snarare en institutionell kultur som omvandlas till handlingsbara övervakade strategier.

– Tillgången till laboratoriekvalitetstjänster är en av förutsättningarna för att uppnå målet om universell hälsotäckning och global hälsosäkerhet, säger Vincent Rusanganwa.

Vincent Rusanganwa är läkare i Rwanda med fokus på folkhälsa och forskning om sjukvårdssystem.

 

Kontakt