"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-19

Kvicksilver i UMF:s mesokosmer

NYHET Nu är det full fart i alla tolv mesokosmerna på UMF. Under 4-5 veckor utför ett forskarlag under ledning av Erik Björn och Agneta Andersson vid Umeå universitet ett nytt experiment för att se hur tillförsel av humusämnen påverkar ackumulering av metylkvicksilver i näringsväven.

- I tidigare experiment har vi sett att en ökning av humusämnen på grund av klimatförändringar kan innebära en tydlig ökning av metylkvicksilver i djurplankton. Nu testar vi tre olika scenarion med olika koncentrationer av humusämnen. Och samtidigt försöker vi att karakterisera näringskedjorna i detalj, säger Erik Björn.

Bakgrunden till Eriks Björns forskning är att förändringar mot ett varmare klimat förutspås leda till en ökad transport av humusämnen från land till hav. Med mer humusämnen i vattnet försämras förutsättningarna för fotosyntetiserande växtplankton, och istället gynnas bakterier som kan nyttja humusämnena för tillväxt. En näringskedja som domineras av bakterier har generellt fler steg av organismer, vilket kan leda till att mer kvicksilver hinner ackumuleras innan den når predatorer som fiskar och djurplankton.  

Redaktör: Kristina Viklund