"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-15 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:39

Kvinnligt könshormon kan skydda mot död i covid-19

NYHET Det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha en viss skyddande effekt mot att bli svårt sjuk och avlida i covid-19. Det visar en registerstudie som har genomförts vid Umeå universitet. Det skulle i så fall kunna förklara varför män löper större risk än kvinnor att avlida under pandemin.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten är så pass intressanta att det är motiverat att gå vidare med kliniska studier. Däremot är det absolut olämpligt att själv börja experimentera med tillskott eftersom östrogen också kan ge en rad mer eller mindre svåra biverkningar och bara ska tas i samråd med läkare, säger Malin Sund, professor vid Umeå universitet och första författare till studien.

motiverat att gå vidare

I studien har forskarna jämfört dödstalen i början på pandemin för kvinnor med covid-19-diagnos som redan behandlades med läkemedel som höjde respektive sänkte östrogennivåerna. Studien omfattar totalt nästan 15 000 kvinnor i åldern 50 till 80 år som diagnostiserades med covid-19 mellan 4 februari och 14 september 2020. Bland dessa fanns en grupp om 2 500 kvinnor som åt östrogentillskott som behandling vid klimakteriebesvär, en betydligt mindre grupp om drygt 200 kvinnor som åt östrogensänkande läkemedel efter cancerbehandling samt en kontrollgrupp som varken fick tillskott eller sänkning av östrogenet.

Mindre än hälften

Forskarna kunde då se att risken för dödsfall i covid-19 i gruppen som fick östrogentillskott var mindre än hälften, 2,1 procent, jämfört med kontrollgruppen, där dödligheten låg på 4,6 procent.

– Det är en signifikant minskad dödlighet som vi visar har samband med just östrogentillskott. Detta eftersom vi har rensat för möjliga bakgrundsfaktorer, säger Anne-Marie Fors Connolly, forskare vid Umeå universitet och senior författare till studien.

signifikant minskad dödlighet

Högst risk för dödsfall hade gruppen som istället fick östrogensänkande behandling. Men där är orsakssambandet med östrogen inte säkerställt, eftersom den gruppen både var äldre och hade genomgått cancerbehandling, något som i sig ökar risken för svår sjukdom och död i covid-19. Studien genomfördes innan det fanns vacciner mot covid-19. Det går därför inte att utifrån denna studie säga hur mycket östrogen minskar risken för svår sjukdom och död bland vaccinerade kvinnor.

– För kvinnor som genomgått cancerbehandling är det viktigt att fortsätta ta sin medicin för att minska risken för återfall i cancern. Den här studien ger inget skäl att sluta. Däremot bör de givetvis vara noga med att bli vaccinerade och inte utsätta sig för onödig smittorisk, säger Malin Sund.

Större risk för män

Det är känt att risken att drabbas allvarligt och dö i covid-19 är betydligt större för män än för kvinnor. En hypotes har varit att det skulle bero på det manliga könshormonet testosteron. En svensk tidigare studie med testosteronsänkande läkemedel kunde dock inte påvisa någon sänkning av risken för dödlighet i covid-19 bland dem som fick läkemedlet. Istället kan en möjlig förklaring till skillnaden i dödlighet mellan könen alltså vara det kvinnliga könshormonet östrogen. Det krävs dock randomiserade behandlingsstudier för att bekräfta fynden i denna registerstudie.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open.

Om den vetenskapliga publiceringen

Association between pharmaceutical modulation of oestrogen in postmenopausal women in Sweden with death due to COVID-19 – a cohort study
Malin Sund, Osvaldo Fonseca-Rodríguez, Andreas Josefsson, Karin Welen, Anne-Marie Fors Connolly
doi 10.1136/ bmjopen-2021-053032

Kontakt

Malin Sund
Gästprofessor
E-post
E-post
Anne-Marie Fors Connolly
Övrig/annan befattning
E-post
E-post