"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-13

Lär känna Aftab Nadeem – New UCMR PI

NYHET Aftab Nadeem, är en nyfiken biolog som ursprungligen kommer från en liten by i Pakistan. Målet med hans forskning är att öka kunskapen om de molekylära mekanismerna genom vilka mikrobiella proteiner interagerar med den eukaryota värdcellen.

Text: Ingrid Söderbergh

Umeå universitet erbjuder både en stödjande atmosfär och utmärkta förutsättningar för att bedriva forskning och är en toppdestination för forskare i sin tidiga karriär.

Varför ville du affilieras med UCMR. Vilka är dina förväntningar?

– Som cellbiolog siktar jag på att utöka mitt forskningsnätverk vid Umeå universitet. Jag vill också etablera goda samarbeten som kan hjälpa mig att svara på viktiga vetenskapliga frågor inom forskningsområdet värd-patogeninteraktioner. Genom UCMR ser jag fram emot att träffa och etablera samarbeten med forskare från multidisciplinära fält!

Vad handlar din forskning om?

– Vårt mål är att bättre förstå de molekylära mekanismerna genom vilka mikrobiella proteiner interagerar med den eukaryota värdcellen. Genom att använda en kombination av vetenskapliga tillvägagångssätt som inkluderar i) high-throughput screening, ii) RNA-sekvensering och iii) högupplöst mikroskopi, strävar vi efter att förstå de cellulära processer som är ansvariga för bakterieporbildande toxiner (PFT) som inducerar celldöd. Dessutom strävar vi efter att utforska de nya biotekniska tillämpningarna av PFT.

Vad var det som gjorde att du valde att studera och arbeta inom detta ämne?

– Under hela min vetenskapliga karriär har jag varit involverad i multidisciplinära och translationella forskningsprojekt. Mitt doktorandarbete vid Lunds universitet och tiden som postdoktor vid Umeå universitet var avgörande för att skapa mitt intresse för multidisciplinär forskning.

– Cellmembran är livsviktiga strukturella element i livets alla riken. Det eukaryota cellmembranet är ansvarigt för en mängd olika biologiska funktioner, däribland molekylär transport och aktivering av intracellulära signalkaskader som är viktiga för cellproliferation. Lipidkomponenten i cellmembranet är av särskild betydelse eftersom de har en avgörande roll i membranmikrodomänarkitektur och membrantrafik. Forskning tyder på att lipider har en avgörande roll i olika faser av interaktioner mellan värd och patogen. PFT som utsöndras av ett brett spektrum av bakteriella patogener representerar en speciell klass av membranskadande proteiner. De utövar sina cytolytiska effekter genom att slå "hål" i målcellsmembranet, vilket förstör cellmembranet och inducerar celldöd. PFT syntetiseras huvudsakligen som vattenlösliga monomera molekyler, och i kontakt med målcellsmembran genomgår de konformationsförändringar och bildar membraninförda oligomera porer. Intressant nog upptäckte vi nyligen ett tidigare okänt fenomen av cellmembrantubulering av en α-PFT MakA (motilitetsassocierad dödande faktor A), utsöndrad av Vibrio cholerae. Det kommer att vara viktigt att undersöka om PFT som utsöndras av andra bakteriearter också kan orsaka tubulering av lipidmembran.

Hur är det att forska vid Umeå universitet?

– Jag har arbetat på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet i över fem år. Under denna period har jag haft förmånen att etablera samarbetsprojekt med många duktiga forskare från olika institutioner inom universitetet. De centrala core imaging facilities vid universitetet är en av de bästa jag har sett i min karriär. Jag kan med tillförsikt säga att jag har känt mig otroligt stöttad under hela min tid här, och jag kan inte föreställa mig att hitta denna nivå av vetenskapligt stöd någon annanstans. Umeå universitet erbjuder både en stödjande atmosfär och utmärkta förutsättningar för att bedriva forskning och är en toppdestination för forskare i sin tidiga karriär.

Vilket är ditt bästa råd till yngre forskare?

– En hälsosam balans mellan arbete och privatliv kommer inte bara att förbättra ditt allmänna välbefinnande utan också hjälpa dig att bli mer produktiv och fokuserad när du är på jobbet. Sluta dessutom aldrig lära dig och utforska nya idéer. Det är viktigt att bygga ett starkt samarbetsnätverk inom ditt forskningsområde. Detta kommer att ge dig ett värdefullt stöd och öppna nya vägar för karriärtillväxt och utveckling.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?

– Jag spenderar kvalitetstid med min familj och mina vänner. Dessutom älskar jag att äta god mat, speciellt fint tillagat kött. När tiden tillåter tycker jag om att spela datorspel.

Snabba fakta om Aftab Nadeem:

Kommer från: Swabi, en liten stad belägen i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan
Jag med tre ord: En Nyfiken Biolog
Intressen: Mikroskopi, cellbiologi, bioinformatik, historia, Indo-Pak klassisk musik, cricket och dataspel
Läser: Vetenskaplig litteratur
Tittar på: i) pakistanska tv-dramer ii) animerade serier, iii) science fiction-filmer.
Tre saker på min bucket list: (i) Lär mig svenska, (ii) Upptäcka molekyler med potentiella implikationer vid behandling av cancer, och (iii) Få en fast tjänst!
Ville bli när jag var barn: Biolog
Bästa semesterstället: Min hemstad Swabi
Gillar med Umeå universitet: Forskningsinfrastrukturen, forskningsmiljön och naturligtvis de fantastiska kollegorna!