"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-20

Lär känna Kemal Avican – ny UCMR PI

NYHET Kemal Avican forskar om bakteriers anpassningsmekanismer för att hitta nya strategier att bekämpa infektioner. Han använder ett systembiologiskt angreppssätt och avancerade analytiska metoder som inkluderar nätverksmodellering och artificiell intelligens.

Text: Ingrid Söderbergh

att ställa frågor en viktig del av forskning och det är alltid okej att söka hjälp eller råd när det behövs

Varför ville du affilieras till UCMR? Vilka är dina förväntningar?

– UCMR är omtalat för att organisera högkvalitativa vetenskapliga events och främja samarbeten mellan forskare. Därför ville jag ansluta mig till UCMR då jag sätter ett stort värde i detta. Att vara en del av en denna gemenskap ger mig möjligheten att få kontakt med forskare från olika discipliner och exponeras för nya idéer och perspektiv.

–  Som UCMR PI förväntar jag mig att forskningsmiljön kommer att erbjuda mina laboratoriemedlemmar stora möjligheter att utbyta kunskap och förvärva nya färdigheter, vilket i slutändan främjar deras förmåga till expansivt och innovativt tänkande.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning är inriktad på att förstå stressrespons hos olika mänskliga bakteriella patogener under svåra värdförhållanden. Jag tror att detta arbete kommer att ge en grund för att utveckla nya strategier för att bekämpa svårbehandlade bakterieinfektioner.

Vad var det som gjorde att du valde att studera och arbeta inom detta ämne?

– Det som motiverade mig var utmaningen att förstå bakteriella anpassningsstrategier i en musmodell, med användning av en enda bakteriell patogen. Vid den tiden var forskningsområdet ganska nytt och jag upptäckte saker som krävde djupare förståelse. Jag försökte därför vidga mitt perspektiv genom att nu studera ett bredare spektrum av bakteriella patogener.

– Det här tillvägagångssättet gillar jag eftersom det låter mig undersöka olika patogener och deras associerade strategier, utveckla motstrategier för att bekämpa infektioner och få mer djupgående kunskap om området. Ämnets komplexitet har krävt att jag utvecklar en hög kompetens och för att underlätta detta har jag sökt mig till tvärvetenskapliga samarbeten. Dessa samarbeten har inte bara varit roliga utan också bidragit till att generera ett bredare utbud av innovativa idéer.

Hur är det att forska vid Umeå universitet?

– Att forska vid Umeå universitet är en exceptionell upplevelse på grund av den fördomsfria forskningsmiljön som främjar samarbete och idédelning mellan forskare. Det samlade campuset är också anmärkningsvärt eftersom den ger en smidig tillgång till forskningsanläggningar som ligger i närheten. Dessutom vill jag lyfta fram Umeå Postdoc Society som har gjort anmärkningsvärda bidrag till forskningsatmosfären. Denna organisation har varit avgörande för att skapa en känsla av gemenskap och främja kontakter mellan forskare från olika institutioner genom både sociala och vetenskapliga aktiviteter, samt vägledning för karriärutvecklingsmöjligheter.

Vilket är ditt bästa råd till yngre forskare?

– Som relativt ung forskare själv skulle mitt bästa råd till yngre forskare vara att lita på och tro på sina egna idéer. Även om hårt arbete är avgörande vid en satsning på en forskarkarriär är det lika viktigt att avsätta tid för kreativt och kritiskt tänkande. Var inte rädd för att utmana befintliga koncept. Dessutom, att ställa frågor en viktig del av forskning och det är alltid okej att söka hjälp eller råd när det behövs. I slutändan skulle mitt råd vara att vara nyfiken, hängiven och hålla ut genom utmaningar, för det är det som gör att du kan lyckas i det långa loppet.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?

– Jag jobbar. Skämt åsido, jag tycker om att umgås med min dotter. Ett annat tidsfördriv är att titta på fotboll och jag försöker verkligen att inte missa Fenerbahces matcher. Dessutom tycker jag om att arbeta med snickeriprojekt i mitt garage, vilket hjälper mig att slappna av och vara kreativ på ett annat sätt.

Snabba fakta om Kemal Avican

Kommer från: Nusaybin i Turkiet
Jag med tre ord: Förlorad i detaljer
Intressen: Biologi, mikrober, fotboll, bildkonst, musik, fiske
Läser: "Cevdet Bey and His Sons” av Orhan Pamuk
Tittar på: Turkiska fotbollslaget Fenerbahces matcher
Lyssnar på: Sezen Aksu
Okänd talang: Bra på att snickra
Ville bli när jag var barn: Arkitekt
Bästa semesterstället: Izmir i Turkiet
Om jag hade en tidsmaskin: skulle jag resa tillräckligt långt in i framtiden där tekniken har avancerat till den punkt där människor kan livestreama inifrån en cell.
Uppskattar med Umeå: De långa sommardagarna