"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-13

Lärarhögskolan får nytt nationellt uppdrag

NYHET Lärarhögskolan vid Umeå universitet får regeringens uppdrag att leda ett nationellt arbete med att skapa effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

– Det är väldigt positivt och glädjande att Umeå universitet får det här uppdraget av regeringen. Vi har sedan tidigare bland annat drivit arbetet med att utveckla ett snabbspår för nyanlända lärare. Umeå universitet är också samordnare för Vidareutbildning av lärare (VAL), som vänder sig till personer som är verksamma som lärare men inte har en lärarexamen. Det här nya uppdraget är ett kvitto på att vi har en välfungerande metodik och kompetens att hantera den här typen av uppdrag, säger Maria Löfgren, föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Sverige har redan stor brist på lärare och enligt beräkningar kommer omkring 45 000 lärare saknas inom de närmaste fem åren. Genom den aktuella satsningen öppnar regeringen upp för fler vägar in i läraryrket.

Det är totalt sju universitet och högskolor som får till uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen. Utöver Umeå universitet ingår Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna i satsningen.

I uppdraget ingår att:

  • Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens. Det kan exempelvis handla om kompetens som den sökande har fått genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.
  • Ta fram och erbjuda kortare ämneskurser inom lärar- och förskollärarutbildning­arna. Kurserna ska bland annat erbjudas till studenter som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men som saknar en del av de ämnesstudier som krävs. Studierna bör kunna ske parallellt med att studenten läser KPU.
  • Utforma och erbjuda påbyggbara kurser som ska höja kompetensen hos de som redan arbetar i skolan, men som saknar lärarutbildning. Det kan exempelvis handla om lärare som inte är behöriga och lärarassistenter. Kurserna ska erbjudas i flexibla studieformer, exempelvis som distansutbildning, vid flera tidpunkter på året och i olika studietakt. Kurserna ska utformas så att de kan tillgodoräknas inom lärarutbildningen. Därmed kan kurserna vara första steget i en lärarutbildning.
  • Bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.