"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-26

Laser-laboratorium i världsklass byggs på campus

NYHET En mycket entusiastisk László Veisz visar upp sitt laser-laboratorium inhyst i Naturvetarhusets källare vid Umeå universitet. Forskningen om ultrasnabba processer närmar sig nu den tidsskala som beskriver elektronernas rörelser i atomer, molekyler och joniserade plasmor.

Laserstrålen är så stark att glasögon och högsta säkerhetsåtgärder gäller - om laserstrålen når ögat kan den orsaka blindhet. Luftdusch, hårnät, skyddsrock och skoskydd behövs för att undvika damm i laboratoriet. Damm går på optiken och kan försämra laserns prestanda och exempelvis förstöra speglar. Foto: Mattias Pettersson

– Med avancerad laserteknik kan vi både filma elektroners dynamik och påverka dem med en tidsupplösning och precision som saknar motstycke, säger han.

László Veisz är ny professor i fysik vid Umeå universitet sedan mars i år och kommer närmast från Max-Planck-Institut für Quantenoptik utanför München.

En av de stora utmaningarna i flytten till Umeå har varit just själva laser-laboratoriet.

László Veisz forskarlag har högt specialiserade behov när det gäller lokaler. Utrustningen kräver en större yta som bör vara mellan 13 till 26 meters längd för att experimenten skall kunna genomföras optimalt.

– Det krävdes två stora långtradare för att flytta utrustningen, som bland annat består av lasrar, optik och vakuumkammare, säger László Veisz.

László Veisz och hans forskargrupp har i stor utsträckning själva utvecklat och byggt laseranläggningen på plats. Efter hårt arbete och fyra månader senare, står nu det mesta av utrustningen på plats i en källare på universitetsområdet. Anordningen må vara anspråkslös i sin framtoning men den är världsledande och få andra internationella forskarlag har samma förutsättningar och tekniska kapacitet.

– De initiala testerna i de nya lokalerna har visat mycket lovande resultat. De yttre störningarna i källaren är små vilket lovar gott för den framtida forskningen.

Lasersystemet levererar korta, mycket intensiva ljusblixtar, vilka i sin tur genom komplicerade processer i växelverkan med materia genererar ännu kortare pulser av antingen extremt ultraviolett ljus eller elektronsvärmar.

– Pulsarna har en längd av endast omkring 100 attosekunder (= 10-16 s). Det är faktiskt de kortaste ljus- och elektronpulser som någonsin skapats!

Användande av dessa korta ljus- och elektronpulser möjliggör studier på nya tidsupplösningsnivåer som kan ge unik information om materia och kontrollera reaktioner inuti materia, vilket i sin tur kan förväntas kunna flytta fram forskningsfronten inom områden som optisk elektronik och strukturbestämning inom biomedicin, menar László Veisz.

– Jag tror att det i framtiden kan finnas möjligheter att kommersialisera vissa delar av vår teknik. Marknaden för så specialiserad laseroptik är naturligtvis mycket liten men antalet forskarlag som intresserar sig för kvantoptik har ökat de senaste åren, speciellt i Kina.

Text: Ulf Sandqvist och Ingrid Söderbergh

För mer information, kontakta gärna:

László Veisz, professor på Institutionen för fysik vid Umeå universitetTelefon: 090-786 66 62
E-post: laszlo.veisz@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: Mattias Pettersson

Biografi:

László Veisz föddes 1974 i Budapest, Ungern, och tog examen i fysik vid Eötvös Lóránd University. Sin doktorsexamen i laserplasmafysik erhöll han 2003 i Jena, Tyskland.
László Veisz arbetade sedan som postdoktor vid Wiens tekniska universitet (2003–2004) och Max-Planckinstitutet för kvantoptik i Garching, Tyskland (2005–2016), där han fick fast anställning och senare blev biträdande föreståndare. László Veisz har blivit inbjuden och hållit ett stort antal föreläsningar vid internationella konferenser.

Redaktör: Ingrid Söderbergh