"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-25

Leder konsortium som ska bygga hållbar latinamerikansk beredskap mot zikavirus

NYHET Umeå universitet är en av 25 ledande forsknings- och folkhälsoorganisationer från Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asien och Europa som samlats i Recife, Brasilien, för lanseringen av ZikaPLAN (Zika Preparedness Latin American Network).

Det globala initiativet skapades som svar på en Horisont 2020-utlysning från Europakommissionens direktorat för forskning och innovation och ska fokusera på utbrott av zikavirus och de många forsknings- och folkhälsoutmaningar som virushotet innebär.

ZikaPLAN har ett omfattande fokus på:

 • att adressera kunskapsluckor och behov kring pågående zikautbrott för att bättre förstå sjukdomen, förhindra spridning och utbilda drabbade befolkningar.
 • att bygga en hållbar latinamerikansk responskapacitet mot zika och andra kommande infektionssjukdomar så kallade emerging infectious diseases (EID).
Annelies Wilder-Smith.

– Det är en stor ära för oss att leda och koordinera det här viktiga nätverket med forskare hela världen, inte minst från Latinamerika. ZikaPLAN är en del i en pågående kollektiv mobilisering mot zika och andra så kallade emerging infectious diseases på lång sikt, säger Annelies Wilder-Smith, som är gästprofessor vid Umeå universitet och Principal Investigator för ZikaPLAN.

Umeå universitets koordinerande roll
Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet agerar värd och koordinerar ZikaPLAN-konsortiet. I projektet ingår forskare i global hälsa och virologi vid Umeå universitet. Forskningen inom ZikaPLAN koordineras av Professor Annelies Wilder-Smith, som är en ledande forskare kring infektionssjukdomar. Docent John Kinsman fokuserar på hur antropologiska studier kan stödja strategisk kommunikation med människor i zikadrabbade områden. Docent Joacim Rocklöv fokuserar på framtagandet av datamodeller för evidensbaserad myggbekämpning. Virologen professor Niklas Arnberg fokuserar på neuropatogenes, det vill säga vad som ligger bakom zika-relaterade neurologiska fosterskador. Koordineringen av verksamheter som inte är forskningsrelaterade hanteras av Dr. Raman Preet.

ZikaPLAN-gruppen vid Umeå universitet (f.v): Joacim Rocklöv, Karl-Erik Renhorn, Niklas Arnberg, Lena Mustonen, Andreas Ekholm, John Kinsman och Raman Preet. Foto: Mattias Pettersson.

Andra forskningsorganisationer inom ZikaPLAN-konsortiet fokuserar i en rad kliniska studier på zikavirusets kopplingar till medfödda syndrom och neurologiska skador, samt patogenesen bakom allvarliga fall. Andra ska utforska myggburen och icke-myggburen överföring, riskfaktorer bakom geografisk spridning, mätningar av sjukdomsbördan, samt undersöka hur zikaviruset utvecklats genom att jämföra nuvarande och historiska virusstammar. ZikaPLAN fokuserar också på att utveckla nya smittförebyggande åtgärder för individer, innovativa diagnosmetoder och att ta fram datamodeller för myggbekämpning och vaccinationsstrategier som erbjuder beslutsfattare bättre beslutsunderlag.

Ett samarbete mellan forskningskonsortier

ZikaPLAN kommer att samarbeta nära med två andra EU-finansierade konsortier, ZIKAction och ZikAlliance, för att etablera ett latinamerikanskt och karibiskt nätverk. Konsortienätverket fokuserar på behovet av att bygga upp lokal kapacitet i Latinamerika kring förberedelser och för att snabbt kunna sätta in storskaliga forskningsinsatser som svar mot nya spridningshot från infektionssjukdomar. Här bidrar ZikaPLAN med att utveckla en inter-epidemisk forskningsplan, policyrekommendationer, utbildning, forskningsnätverk och strategier för kunskapsspridning.

Om ZikaPLAN-konsortiet

ZikaPLAN koordineras av en styrelse där Professor Annelies Wilder-Smith från Umeå universitet är ordförande och Professor Eduardo Massad från Fundacao de Apoio a Universidade de Sao Paulo är biträdande ordförande. I styrelsen ingår dessutom 15 representanter från partnerorganisationer som var och en ansvarar för ett specifikt område. Oberoende arbetsgrupper kommer att erbjuda rådgivning i etiska, vetenskapliga och branschrelaterade frågor. ZikaPLAN erhåller finansiering från EUs Horisont 2020-program för forskning och innovation. Anslagsnummer är 734584.

Konsortiet bygger vidare på expertis och existerande samarbeten inom en mängd forskningsområden relaterade till zika och andra infektionssjukdomar/emerging infectious diseases. De 25 partnerorganisationerna kommer från fem kontinenter, inklusive 13 från Europa, åtta från Latinamerika, två från Nordamerika, en från Afrika och en från Asien.

I ZikaPLAN ingår följande partnerorganisationer:

 • Umeå universitet
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannien
 • University of Glasgow, Storbritannien
 • The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, Storbritannien
 • Queen Mary University of London, Storbritannien
 • University of Ulster, Storbritannien
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgien
 • Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Nederländerna
 • Institut Pasteur, Frankrike
 • Fundacion Universidad del Norte, Colombia
 • Universidad del Valle, Colombia
 • Fondation Mérieux, Frankrike
 • The University of Liverpool, Storbritannien
 • La Jolla Institute for Allergy and Immunology, USA
 • The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Belgien
 • Fundacao de Apoio a Universidade de Sao Paulo, Brasilien
 • Instituto Butantan, Brasilien
 • Associao Tecnica-Cientifica Estudo Collaborativo Latino Americano de Malformacoes Congenitas, Brasilien
 • Fundacao Oswaldo Fiocruz, Brasilien
 • Instituto Medicina Tropical Pedro Kouri, Kuba
 • Institut Pasteur de Dakar, Senegal
 • Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut, Schweiz
 • International Vaccine Institute, Sydkorea
 • Fundacao Universidade de Pernambuco, Brasilien

Mer information om zikaforskning som finansieras av EUs Horisont 2020 finns på hemsidan:
http://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=area&areaname=zika

En hemsida för ZikaPLAN kommer snart att lanseras på webbplatsen för Global Health Network.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl-Erik Renhorn, Research Manager, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
090-785 13 28, karl-erik.renhorn@umu.se

Redaktör: Daniel Harju