"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-22

Leonor Fini / Pourquoi pas?

NYHET Utställningen Leonor Fini / Pourquoi pas? invigs på Bildmuseet av Frankrikes ambassadör Jean-Pierre Lacroix kl 15:00 söndag 2 februari 2014 och pågår därefter till 11 maj. Välkommen till pressvisning av utställningen på torsdag 30 januari kl 10:00.

(Samma dag förhandsvisas/öppnas också utställningen Katarina Pirak Sikku / Nammaláhpán)

Leonor Fini (1907–1996) var en uppmärksammad konstnär och personlighet i europeiskt kulturliv under mitten av 1900-talet. Hennes konstnärskap utmanade genom att ifrågasätta gränser mellan kvinnligt och manligt, myt och verklighet, medvetenhet och det omedvetna. Fini gick demonstrativt sin egen väg och hennes konstnärskap utmärks av ett radikalt, konsekvent och individuellt förhållningssätt. Hon rörde sig i surrealistkretsar och deltog i surrealisternas utställningar samtidigt som hon markerade avstånd från gruppens dominerande förgrundsgestalt André Breton. Hennes kontakter och samarbeten med bland andra Jean Genet och Georges Bataille återspeglas i hennes arbete.

Utställningen Leonor Fini / Pourquoi pas? lyfter fram mångfalden i konstnärens uttrycksformer och presenterar måleri, teckningar, objekt, bokillustrationer och kostymskisser för teater, balett och opera. Här ingår också ett urval porträttfotografier av Leonor Fini i olika iscensättningar och sammanhang, varav flera är tagna av hennes konstnärskollegor. Relationen mellan könen utgör ett centralt tema i utställningen som omfattar arbeten från 1930-, 40- och 50-talet. Verken har lånats in från privata samlare och museer i Europa och USA.

Trots Leonor Finis betydelse som konstnär och kulturperson har hon aldrig tidigare presenterats i en separat utställning i Norden. I ett konsthistoriskt perspektiv utgör hennes produktion en referenspunkt i dagens konstsammanhang och det känns högst aktuellt att nu kunna visa hennes mångsidiga konstnärskap. Det är med glädje och entusiasm som vi för första gången presenterar arbeten av Leonor Fini för en nordisk publik.

Till utställningen produceras en tvåspråkig katalog (engelska och svenska) med nyskrivna texter, däribland flera tidigare opublicerade texter av Leonor Fini samt ett rikt bildmaterial med både verkavbildningar och installationsfotografier från utställningen.

I anslutning till utställningen bjuder vi också in till en serie visningar och presentationer, filmvisningar, öppen bildverkstad och pedagogiska program. Programmet finns i Bildmuseets kalender för våren 2014.

Utställningen är producerad av Bildmuseet med stöd av Umeå2014, European Capital of Culture.

För mer information, kontakta

Brita Täljedal, intendent Bildmuseet090-7867714
birta.taljedal@bildmuseet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink