Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-21

Lyhördhet nödvändigt inom psykiatrisk vård i Iran

NYHET Den psykiatriska vården i Iran borde lägga större vikt vid lyhördhet mot vårdtagares icke-medicinska förväntningar. Bedömningen av lyhördhet gör oss även medvetna om hur väl vården samspelar med befolkningen. Det visar Ameneh Setareh Forouzan vid Umeå universitet i sin avhandling.

– Resultatet visar att lyhördhet kan tillämpas på den psykiatriska vården i Iran. Respekt för vårdtagares värdighet och önskan om sekretess fungerar bra medan områden som självbestämmanderätt samt kvaliteten på basfaciliteter och möjligheten till snabb tillgång till vård får sämre betyg, säger Ameneh Setareh Forouzan vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Att värdera människors erfarenheter utifrån gemensamt satta standarder, inom konceptet lyhördhet, introducerades av Världshälsoorganisationen, WHO, år 2000 eftersom patientcentrerad vård är en nyckelfaktor i kvalitativ sjukvård.

För att uppnå högsta möjliga nivå på den psykiatriska vården och för att upprätta en bättre inställning till vården, skapade den iranska regeringen en unik struktur baserad på Alma Atas primärvårdsstrategi. Denna primärvårdsstrategi grundades på 1980-talet för att betona vikten av medborgardelaktighet och samarbete över gränserna för att möta befolkningens behov. Den psykiatriska vården integrerades sedan i den befintliga allmänna hälso- och sjukvården 1986.

Trots några försök till att utvärdera den psykiatriska vården efter integreringen har mindre fokus legat på bedömningen av vårdens kvalitet. Denna studie visar på lyhördheten inom den psykiatriska vården i Irans huvudstad Teheran i överensstämmelse med WHO:s lyhördhetskoncept.

Ameneh Setareh Forouzans forskning visar att lyhördhet anses som ett av vårdens primära mål tillsammans med förbättring av vården och rättvis finansiering. Vad som har mätts är vad som händer när patienter interagerar med vårdsystemet. Lyhördhet inbegriper vårdtagarens värdighet, självbestämmanderätt, val av vårdinrättning, kommunikationstydlighet, sekretess, kvaliteten på basfaciliteter, tillgång till socialt stöd och snabb tillgång till vård. Utdragen psykisk ohälsa liksom stigmat som ännu är kopplat till psykisk ohälsa gör lyhördhet till en mycket viktig del inom den psykiatriska vården.

– Rutinmässig bedömning av lyhördheten skulle kunna stötta den psykiatriska vården att bli mer patientcentrerad och öka respekten för patienterna, menar Ameneh Setareh Forouzan.

– I framtiden borde vårdreformer inriktas på viktiga områden som fungerar dåligt samt fokus läggas på exempelvis tillsyn och snabb tillgång till vård.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Ameneh Setareh Forouzan föddes i Iran. Hon är psykiater och har en Masterexamen i folkhälsa och är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Ameneh Setareh Forouzan, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: +98 21-221 801 15
E-post: asforouzan@gmail.com

Om disputationen

Fredagen den 23 oktober försvarar Ameneh Setareh Forouzan, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Bedömning av lyhördhet i det psykiatriska vårdsystemet: en fallstudie från Teheran (Engelsk titel: Assessing responsiveness in the mental health care system: the case of Tehran).

Opponent: professor Ahmad Mohit, Institute of Public Health, Tehran University of Medical Sciences and Health Services i Iran.

Huvudhandledare är Miguel San Sebastian vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Norrlands universitetssjukhus, sal 135, Allmänmedicin.

Redaktör: Anna Lawrence