"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-20

Magnetbubbla kan skydda Marsresenärer

NYHET Oväder i rymden kan vara livsfarligt. Det är det största hindret för att vi ska kunna besöka våra grannplaneter. En internationell forskargrupp visar nu att en portabel ”magnetisk bubbla” skulle kunna skydda rymdresenärer. Carol Norberg, Umeå universitet, är en av dessa forskare.

Strålning från solen och kosmiska strålar utgör ett dödligt hot mot astronauter i rymden. Stora mängder av dessa energipartiklar uppstår, ofta helt utan förvarning, för att bilda solstormar. Ny forskning, som publicerats i Plasma Physics and Controlled Fusion, visar hur det går att minska hotet från solstormarna. Det ökar möjligheten att vi ska kunna besöka Mars.

Naturen hjälper till att försvara vår jord mot solstormar genom en enormt stor "magnetisk bubbla" – magnetosfären. De enda människor som rest utanför magnetosfären är de Apollo-astronauter som gick på månen. En resa till månen varar ungefär åtta dagar och då är det också möjligt att undvika en sammandrabbning med en solstorm. En resa till mars tar däremot ungefär 18 månader och under den tiden är det nästintill säkert att astronauter skulle bli angripna av en solstorm. Sedan 1960-talet har det funnits en idé om att bygga en portabel miniatyr av jordens magnetosfär runt rymdfarkoster, en idé som också anammats i Star Trek-filmerna. Forskare ansåg dock att detta vara väldigt opraktiskt eftersom de trodde att endast en väldigt stor "magnetisk bubbla", som var över 100 km i diameter, skulle kunna fungera.

Datorsimuleringar har visat att en betydligt mindre "magnetisk bubbla" på bara några 100 meter i diameter, rent teoretiskt skulle vara tillräckligt för att skydda en rymdfarkost. Nu har dessa resultat också bekräftats av forskare vid Rutherford Appleton Laboratory i Storbritannien då de använt sig av utrustning som egentligen är avsedd för fusionsforskning. De har i miniatyr återskapat en liten bit solvind i en "flaska" och på så sätt kunnat bekräfta att ett litet "hål" i solvinden är allt som behövs för att astronauterna ska kunna vara säkra under sin resa till våra närmaste grannar.

För ytterligare information, kontakta:
Carol Norberg, docent i rymdfysik Telefon: 070-279 39 99
E-post: carol.norberg@irf.se

Forskningsprojektets webbplats: www.minimagnetospheres.org

Bild: NASA Glenn Research Center (NASA-GRC)

Redaktör: Karin Wikman