"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-03

Målsökande cancerbehandling fungerar

NYHET Behandling med målsökande antikroppar minskar tillväxten hos vissa tumörceller och på ett annat sätt än vid vanlig strålbehandling, visar David Eriksson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 10 februari.

Tumörsjukdomar kan behandlas med kirurgi, strålning eller cellgifter. En ny typ av behandling som utnyttjar antikroppar med påkopplade radioaktiva substanser har tilldragit sig växande intresse. När antikroppar injiceras har de förmågan att kunna vandra runt i blodcirkulationen och aktivt dra sig till tumörer, de är med andra ord ”målsökande”. Antikropparna kan t.o.m. finna tumörer som ännu inte hunnit växa sig så stora att de kan påvisas med andra metoder. När antikroppen väl binder sig till tumören kan den radioaktiva substansen leverera lokal strålning under lång tid.

I avhandlingen visas att denna typ av cancerbehandling, ”radioimmunoterapi”, kan ge en påtaglig tillväxthämning av tumörcellerna. Verkningsmekanismen är emellertid inte densamma som vid vanlig strålbehandling. Den lågdosstrålning som här avges under lång tid aktiverar några av cellernas försvarssystem, vilket medför att de tillfälligt slutar dela sig och försöker reparera ev. strålskador. Om det inte lyckas kommer cellerna slutligen att försöka dela sig med skadat genmaterial, vilket resulterar i ”celldelningskatastrofer” och aktivering av ”självmordsprogram” som gör att tumörcellerna går under av egen kraft. Dessa nya behandlingsmetoder bedöms ha stor potential och har redan kommit till användning vid vissa tumörsjukdomar.

David Eriksson är doktorand vid enheten för immunologi och nås på tel. 090-785 26 67, epost: david.eriksson@climi.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 10 februari vid enheterna för immunologi, Inst. för klinisk mikrobiologi, och diagnostisk radiologi, Inst. för strålningsvetenskaper, och har titeln Experimental Radioimmunotherapy and Effector Mechanisms. Svensk titel: Experimentiell radioimmunoterapi och effektormekanismer. Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal A103, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Eva Forsell-Aronsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Redaktör: Hans Fällman