"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-20 Uppdaterad: 2020-10-15, 10:49

Mammografi räddar liv även bland äldre

NYHET Allmän mammografi, det vill säga undersökning av brösten, är effektiv också för kvinnor som har passerat 70 år. För kvinnor som bjöds in till regelbunden mammografi också efter 70 var dödligheten markant lägre. Det visas i en ny stor svensk studie.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten styrker att det svenska beslutet att stå fast vid den övre åldersgränsen på 74 år för mammografiscreening var riktigt, säger Håkan Jonsson, docent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Den nya svenska studien bygger på 20 års uppföljning och fler än 2000 dödsfall i bröstcancer. Det visade sig att dödligheten i bröstcancer var 20 procent lägre för de kvinnor som inbjudits till mammografi i ålder 70 – 74, jämfört med dem som endast bjudits in till undersökning upp till 69 års ålder. För dem som sedan verkligen genomgick undersökningen var sänkningen hela 27 procent.

Varit oklart

Allmän screening av bröst med mammografi infördes i flera länder i slutet på 1980-talet efter positiva resultat från ett antal randomiserade studier, varav flertalet genomfördes i Sverige. Det har dock rått oklarhet om vilka åldersgrupper som bör inbjudas. Det har lett till att länder har gjort olika bedömningar och att rekommendationerna varierar. I dag inbjuder de flesta länder kvinnor till screening upp till 69 års ålder, medan några länder däribland Sverige har valt åldersgränsen 74 år.

I Sverige är dock programmen decentraliserade och åldersgränsen på 74 år har därför införts olika snabbt i olika delar av landet, eftersom de tidiga rekommendationerna från Socialstyrelsen medgav att man kunde göra undantag och i stället välja 69 år som övre gräns.

I den aktuella studien jämfördes dödligheten bröstcancerdödligheten hos kvinnor i de områden av landet som haft 74 år som övre gräns med de områden där övre gränsen var 69 år under perioden 1986-2012. Cancerregistret användes för att identifiera kvinnor som diagnosticerats med bröstcancer i åldern 70-74 år och dödsorsaksregistret användes för att få uppgift om dödsorsak för de som avlidit i bröstcancer i åldern 70-89 år. Dödsorsak kan dock vara svår att bestämma på individnivå, särskilt för äldre. Därför beräknades överdödligheten för bröstcancerfallen som komplement till underliggande dödsorsak.

Behandling i tid

– I takt med att vi lever längre och är aktiva högre upp i åldrarna är det värdefullt att också undersöka förekomsten av cancer för att sätta in behandling i tid, säger Håkan Jonsson.

De flesta tidigare randomiserade studierna genomfördes för ungefär 40 år sedan. Endast i en av de studierna inkluderades kvinnor 70-74 år. Denna grupp var dock för liten för att kunna ge ett tydligt resultat. Observationsstudier är sällsynta i denna åldersgrupp då få länder har inbjudit dessa kvinnor till screening. Detta innebär att evidensen för värdet av mammografi i åldersgruppen 70-74 fram till nu har varit svag.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Om den vetenskapliga publiceringen

Effectiveness of population-based service screening with mammography for women aged 70-74 years in Sweden
Zheng Mao, Lennarth Nyström and Håkan Jonsson
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-20-0523

Kontakt

Håkan Jonsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 01