Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 nov, 2015

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

NYHET Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser mer molekylär kunskap om komplexa system såsom proteinhydratisering, molekylrörelser i joniska vätskor och vattendynamik i zeolitporer. Yang Huang försvarar sin avhandling den 26 november vid Umeå universitet.

Bildtext: Med experimentella resultat, datorsimuleringar och teorier behöver man en modell för att sammanbinda dem. Genom att göra detta kan man hjälpa forskare att få ut mer korrekta resultat från olika experiment – simulerade sådana eller utförda i verkligheten.

Yang Huang är kemist och forskar inom ett område som betecknas som beräkningsinriktad teoretisk fysikalisk kemi. Det är en vetenskap som kombinerar teoretisk modeller från fysiken med kemiska fenomen och datorsimuleringar.

I sin avhandling analyserar Yang Huang variationen av spinn-lattice  relaxation-hastigheter erhållna från kärnspinnresonansexperiment vid olika magnetfältstyrkor, så kallad NMRD-mätning. Systemen som studerats är datorsimuleringar av vattendynamik i ett protein (PRXV), det syreproducerande komplexet i fotosystem II, och en joniska vätska (BMIM[PF6]) samt vatten i zeoliten ZSM-5 kanaler.

Yang Huang kommer från Kina.

– För att kunna reda ut hur molekyler rör sig i komplexa system kräver analysen av NMR-relaxationshastigheter att datorsimuleringar (MD) och teoretiska modeller kombineras ihop, säger Yang Huang.

Molekyl datorsimuleringar(MD) används som ett komplement till de experimentella resultaten för att få en mer detaljerad molekylär bild. Kombinationen av olika metoder ger en mer nyanserad bild av hur vatten molekylerna rör sig i och omkring proteiner och allmänt hur molekylers rör sig i vätskor. 

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information, kontakta gärna:

Yang Huang, kemiska institutionenTelefon: 090-786 63 43
E-post: yang.huang@umu.se

Om disputationen:

Torsdagen den 26 november försvarar Yang Huang, kemiska institutionen vid Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Analysis of NMR Spin-lattice Relaxation Dispersion on Complex Systems. Svensk titel: Analys av NMR spinn-lattice relaxations dispersion på komplexa system.

Disputationen äger rum klockan 10 i sal KB3B1 i KBC-huset.

Fakultetsopponent är Professor Arnold Maliniak, Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet.

Redaktör: Ingrid Söderbergh