"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-13 Uppdaterad: 2022-12-12, 08:49

Med SciLifeLab-stöd tar Umeåforskare upp kampen mot covid-19

NYHET Den nationella satsningen av SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska finansiera 67 projekt, vilka alla fokuserar på att bekämpa coronapandemin. Forskare vid Umeå universitet beviljas totalt 3,4 miljoner SEK fördelade på sex projekt.

Text: Ingrid Söderbergh

– Det är förstås väldigt roligt att se att Umeå universitets forskare är i framkant och konkurrenskraftiga även inom forskning som har betydelse för den pågående pandemin. Det är ytterligare en bekräftelse på den starka infektionsforskningen i Umeå, där the Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) spelar en oerhört viktig roll, säger Patrik Danielson, dekan för Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Mikael Elofsson, dekan för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, instämmer.

– Umeå universitet har stark forskning inom infektionsområdet inte minst inom Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och det är glädjande att vi inom SciLifelabs satsning kan bidra till att möta utmaningen med covid-19, säger han.

Både forskare från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten vid Umeå universitet har beviljats medel från det nationella forskningsprogrammet. Alla sex projekt fokuserar på att bekämpa coronapandemin.

Det ansenliga forskningsprogrammet är uppdelat i nio områden. Inom området Drug discovery and repurposing of drugs återfinns ett av Umeåprojekten som leds av Gerhard Gröbner, professor på kemiska institutionen. Det handlar om att hitta lämpliga läkemedelkandidater mot SARS-coV-2 virus med hjälp av magnetröntgenbaserad högeffektiv screening av lämpliga substansbibliotek för att hitta substanser som verkar direkt mot två viktiga målproteiner som viruset har.

– Studien är ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet och Umeå universitetet, där de Umeåbaserade  nationella SciLifeLab-noderna Swedish NMR Centre och Chemical Biology Consortium Sweden används tillsammans med Umeå universitets egen Protein Expertise Platform (PEP), där man tillverkar målproteinet. Våra virologer ska testa identifierade kandidater mot viruset, säger Gerhard Gröbner.

SciLifeLabs utlysning öppnade i mars 2020 strax efter pandemins utbrott. Totalt inkom 285 ansökningar varav 67 projekt beviljades forskningsmedel. Projekten inom det nationella forskningsprogrammet finansieras av SciLifeLab i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med totalt 50 MSEK.

Beviljade projekt vid Umeå universitet:

Functional characterization of Covid19-host response using single-cell transcriptomics and CRISPR screens

Anslag: 700 000 SEK
Huvudsökande: Anna Överby Wernstedt, docent i virologi, lektor i immunologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
Medsökande: Niklas Arnberg, Annasara Lenman, Johan Henriksson, Umeå universitet. Åke Lundkvist, Fredrik Barrenäs, Johan Ankarklev, Jessica Nordlund, Uppsala universitet. Bernhard Schmierer, KI

Mapping interactions between SARS-CoV and human proteins for drug repurposing

Anslag: 500 000 SEK
Huvudsökande: Ylva Ivarsson, professor i biokemi, Uppsala universitet
Medsökande: Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet, Per Jemth, Uppsala universitet, Norman Davey, Institute of Cancer Research, London. Evangelia Petsalaki EMBL-EBI, Hinxton.

Seroprevalence and predictors of COVID-19 disease severity in two areas of Sweden

Anslag: 500 000 SEK
Huvudsökande: Anne Lindberg, docent, överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Medsökande: Fredrik Elgh, Joacim Rocklöv, Eva Rönmark, Helena Backman, Umeå universitet. Bright Nwaru och Bo Lundbäck, Göteborgs universitet

COVID-UMU: Sample collection and understanding the transition from mild to severe COVID-19

Anslag: 970 000 SEK
Huvudsökande: Clas Ahlm, professor, överläkare, FOU-direktör Region Västerbotten
Medsökande: Magnus Evander, Mattias Forsell, Johan Normark, Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet. Alicia Edin och Camilla Brorson, Region Västerbotten

FragCor: Identification of suitable drug candidates against SARS-coV-2 virus by NMR high-throughput screening

Anslag: 450 000 SEK
Huvudsökande: Göran Karlsson, föreståndare för Swedish NMR Centre, professor vid Göteborgs universitet
Medsökande: Gerhard Gröbner, Jurgen Schleucher, Uwe H. Sauer, Erik Chorell, Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet

Genetic screens to identify novel determinants of SARS-CoV-2 infection

Anslag: 250 000 SEK
Huvudsökande: Niklas Arnberg, professor i virologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
Medsökande: Jordi Carreras Puigvet, Bartlomeij Porebski, Alba Corman, Bernard Schmierer, Science for Life Laboratory

Mer information

Läs om fördelningen av anslag på SciLifeLabs webbplats

Kontakta gärna:

Anna Överby Wernstedt, 090-785 09 22, anna.overby@umu.se
Anne Lindberg, anne.lindberg@umu.se
Clas Ahlm, 090-785 23 09, clas.ahlm@umu.se
Gerhard Gröbner, 090-786 63 46, gerhard.grobner@umu.se
Niklas Arnberg, 090-785 84 40, niklas.arnberg@umu.se