"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-02

Svensk fjällräddning bör arbeta mer med drunkning och andra risker

NYHET Nyligen publicerade Umeå-forskare den första medicinskt inriktade studien av svensk fjällräddning och risker vid vistelse i de svenska fjällen. Resultaten pekar på ett behov av att utveckla arbetet med bland annat snöskoterkörning, hjärthändelser och drunkningar.

Studien, ”A retrospective analysis of mission reports in the national Swedish Police Registry on mountain rescue 2018–2022: here be snowmobiles” baseras på Polisens fjällräddningsdata, och beskriver alla kända fjällräddningsuppdrag under de senaste fem åren; totalt 1 543 fjällräddningsinsatser.

Resultaten visar att Jämtland har den högsta andelen av fjällräddningsuppdrag (38 %), följt av Norrbotten (36 %). Två procent av uppdragen involverade ≥ 4 drabbade personer och 44 % ≥ 4 fjällräddare. Utländska medborgare räddades i 12 % av uppdragen, och 37 % av de drabbade var kvinnor, vilket är en högre andel än i motsvarande internationella material (i Frankrike är 17 % kvinnor). 14 % av de drabbade var ≥ 66 eller ≤ 12 års ålder, det vill säga kan anses vara särskilt sårbara.

Den vanligaste dödsorsaken var hjärthändelse (14 dödsfall), följt av trauma (10 dödsfall) och drunkning (8 dödsfall). 20 % av alla fjällräddningsuppdrag gällde snöskoterolyckor, och åtta dödsfall inträffade i samband med snöskoterkörning. Ett dödsfall var en lavinolycka.

– Ökad fjällaktivitet och klimatförändringar som bland annat medför bortspolade broar, längre barmarkssäsong och väder som försvårar helikopterinsats, pekar mot generella utvecklingsbehov för svensk fjällräddning, säger en av författarna Anton Westman.

– Studiens resultat indikerar behov av arbete med snöskoterkörning, hjärthändelser och drunkningar i fjällen, samt ökad beredskap för större händelser med flera samtidigt skadade i extrem glesbygd, säger medförfattaren Johanna Björnstig.

Publicerad artikel:
Westman A, Björnstig J. A retrospective analysis of mission reports in the national Swedish Police Registry on mountain rescue 2018-2022: here be snowmobiles. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2024 Apr 25;32(1):36. doi: 10.1186/s13049-024-01210-4.