"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-19

Meritering – ett sätt att göra lärarrollen synlig

NYHET Det är viktigt att synliggöra pedagogisk kompetens och att ansöka om meritering ger bra övning i att dokumentera sin lärarprofession, till exempel inför en docentansökan – och få feedback. Det tycker två av de lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som i höstas utnämnts till meriterad respektive excellent lärare, datavetaren Loïs Vanhée och matematikern Lisa Hed.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Jag tycker att det är viktigt att en lärares pedagogiska kompetens lyfts fram såväl som den vetenskapliga kompetensen. Jag är intresserad av pedagogik och har valt att lägga mycket tid på min undervisning, på pedagogiska konferenser och även på pedagogisk forskning och då känns det viktigt att detta blir synligt, säger Lisa Hed.

– Umeå universitet ger goda möjligheter att utvecklas som lärare, genom utbildning och medel för att utveckla innovativa kurser och pedagogisk forskning, säger Loïs Vanhée.

Det är viktigt att en lärares pedagogiska kompetens lyfts fram såväl som den vetenskapliga kompetensen

Olika ämnen ger olika utmaningar

Loïs Vanhées undervisning är tydligt kopplad till hans forskning om samspelet mellan ansvarsfull artificiell intelligens och kognitiv modellering och handlar en hel del om tvärvetenskap. Han har undervisat under hela sin akademiska karriär i Frankrike, Nederländerna och Sverige. Sedan han kom till Umeå universitet har han undervisat på cirka 50 procent av sin arbetstid.

Inom tvärvetenskapligt lärande handlar utmaningen om att få eleverna att känna sig bekväma med sina insikter, men de blir mycket kreativa så snart de tror på sig själva

Vilka är de största utmaningarna när du undervisar i dina ämnen?

– Ämnet datavetenskap och studenterna klickar vanligtvis bra med "programmeringspussel". Men, det kan vara svårt för dem att utveckla en allmän förståelse för ämnet, medan det inom kognitionsvetenskap ofta är tvärtom: de gillar mycket mer att lära sig om fakta och teorier men är mindre angelägna om att agera. Inom tvärvetenskapligt lärande handlar utmaningen om att få eleverna att känna sig bekväma med sina insikter, men de blir mycket kreativa så snart de tror på sig själva, säger han.

Lisa Hed, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, har undervisat sedan 2002, då hon som matematikstudent fick jobb som amanuens och hjälpte till i undervisningen. Sedan har det bara fortsatt, genom doktorandåren och efter disputationen 2012, då hon anställdes som lektor.

Vad är det bästa med att vara lärare?

–  Det är roligt att få undervisa så motiverade och duktiga studenter som vi har. Som lärare på Umeå universitet har man möjlighet till varierade arbetsuppgifter och stor pedagogisk frihet. Jag upplever även ett gott klimat kollegor emellan och att vi tillsammans försöker ge studenterna den bästa utbildning vi kan, säger hon.

”Förstå pedagogikens principer”

Vilka är de största utmaningarna med att undervisa i dina ämnen?

– Matematik är ett ämne där kursmaterialet ofta bygger på tidigare kunskaper. Det gör att studenter med bristande förkunskaper kan få det tufft. Jag upplever att förkunskaperna i en studentgrupp ofta varierar mycket och det blir en utmaning att få med alla studenter på tåget samtidigt som man vill utmana dom starkare studenterna. Matematik är dessutom ett ämne som förknippas med att vara smart/intelligent och det finns en bild av att man antingen kan matematik eller inte. Jag tror att denna bild behöver motverkas så att studenterna inte tappar motivationen när det är svårt. Då förstår dom att dom själva har makten över sin kunskap och att det mycket handlar om att lägga ner jobb, tid och att ställa frågor.

Det finns en rad olika färdigheter och perspektiv som kan stödja en professionell utveckling som lärare, konstaterar Loïs Vanhée.

– Min främsta rekommendation är att först och främst fokusera på att förstå pedagogikens principer (vad är lärande, vilka är de viktigaste variablerna som främjar lärande, vilka är handlingsmetoderna) snarare än att försöka upprepa färdiga recept - många av dem är gjorda för olika sammanhang och mål, säger han.

– När det gäller praktiska verktyg anser jag att "Teaching for quality learning at the university" är ett måste för den som vill utvecklas som lärare. UPL-utbildningarna erbjuder bra täckning av grunderna. Att göra en grundlig kursutvärdering, eller ännu bättre, att skriva en uppsats om sin pedagogiska verksamhet är definitivt ett bra sätt att utvecklas på djupet. I övrigt handlar det om att tillämpa dessa principer i praktiken och mogna i sin roll som lärare i samhället.

Varför ville du skaffa dig meritering genom Umeå universitets meriteringssystem för lärare?

– Främst för att det var en bra övning, säger Loïs Vanhée. Att sätta ihop en kort version av sin pedagogiska portfölj krävs för UPL:s kurs om undervisning i högre utbildning och för docentansökningar. Jag tyckte att det var intressant och såg det som ett bra tillfälle att se över min approach som lärare och få feedback från en likasinnad expert. Testa det, jag tyckte att det var en mycket givande utvecklingsövning!

FAKTA Pedagogisk meritering

Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell inrättades 2013 och fram till 2022 har drygt 300 personer fått titeln meriterad lärare eller excellent lärare. Det motsvarar 14 procent av all personal med läraranställningar vid Umeå universitet.

Lärare kan ansöka om meritering efter att ha undervisat i fem år, samt skaffat sig högskolepedagogisk utbildning. Meriteringssystemet har två nivåer: meriterad och excellent lärare. För att ansöka om excellent nivå krävs att man redan utnämnts till meriterad lärare.

Läs mer om pedagogisk meritering

Dessa har utsetts till meriterade eller excellenta lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2022:

Excellenta:

Lisa Hed, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Oleg Popov, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Meriterade:

Loïs Vanhée , lektor, Institutionen för datavetenskap
Lena Svensson, lektor, Institutionen för molekylärbiologi
Jonas Westin, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Florian Schmidt, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Ulrik Söderström, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Läs mer om befordran och meritering vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten