"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-20 Uppdaterad: 2024-02-23, 13:37

Mikrobiellt eko-evolutionärt forskningssamarbete med Korea

NYHET Ett STINT-finansierat forskningssamarbete mellan IceLab och koreanska forskare från Inha University inleds med ett besök i Incheon, Korea, 19-28 februari. Forskningen fokuserar på att reda ut samspelet mellan ekologi, miljö och evolution på mikrobiella ekosystem.

Ett treårigt internationellt samarbete inleds nästa vecka mellan Umeå universitetsforskarna Ludvig Lizana och Eric Libby (båda medlemmar i Integrated Science Lab (IceLab) och universitetslektorer från institutionerna för fysik respektive matematik och matematisk statistik) och Hyejin Park, ledare för forkargruppen Statistical Physics of Eco-Evolutionary Dynamics vid Inha University, Sydkorea. Samarbetet finansieras av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inom ramen för programmet Korea - Sweden Research Cooperation. Sammarbete stöds även av National Research Foundation of Korea.

Ludvig Lizana sammanfattar den huvudsakliga vetenskapliga inriktningen för forskningsutbytet: "Vi vill kombinera Hye Jin Parks teoretiska modeller för eko-evolutionär dynamik med IceLabs modeller på artnivå som utvecklats för att uppskatta tillväxt hos mikrober i olika miljöer. Att integrera dessa modeller under ett gemensamt ramverk gör det möjligt för oss att studera hur små miljöförändringar på artnivå kan få komplexa följdeffekter på populationsnivåns evolutionära dynamik."

Det aktuella besöket i Incheon äger rum från 19 till 28 februari 2024. Den officiella startpunkten för projektet är en workshop i ekologisk och evolutionär modellering vid Inha University med ca 25 deltagare (länk till workshop).

"Kärnan i Icelab-Korea-samarbetet är forskningsbesök, längre vistelser, och workshops. Vi siktar på att träffas en gång i halvåret med alternerande värdar", säger Ludvig Lizana. Nästa möte är planerat till juni 2024 då Hye Jin Park och flera av hennes gruppmedlemmar kommer till Umeå.

En annan central del av projektet är att låta yngre forskare från forskargrupperna delta i utbytena. På denna första resa kommer Josephine Solowiej-Wedderburn, postdoc i Eric Libbys grupp, Lucas Hedström och Juhee Lee, doktorand och postdoc i Ludvig Lizanas grupp, att vara med på besöket och presentera sin forskning på workshopen.

"Det finns en enorm möjlighet till utveckling och kulturellt utbyte genom att ge våra doktorander chansen att arbeta nära med forskare från ett icke-europeiskt eller svenskt universitet. Vi hoppas att våra planerade aktiviteter kommer att leda till framtida samarbetsprojekt, inte nödvändigtvis drivna av gruppledarna."

 

Långvariga samarbeten skapas

 

Detta är inte Ludvigs första erfarenhet av internationellt samarbete som möjliggörs av STINT. Ludvig bjöds först in till Korea av Petter Holme 2011 och hans koreanske partner Beom Jun Kim (nu vid Sungkyunkwan University och tidigare forskarassistent vid fysikinstitutonen, UmU). Petter Holme en av IceLabs grundare och är nu professor vid Aalto-universitetet i Finland efter nästan tio år som forskningsledare i Korea och Japan är. På den Korearesan introducerades Ludvig till den tätt sammansvetsade grupp koreanska forskare som arbeter inom statistisk fysik statistiska. och träffade Hye Jin första gången. Då var hon doktorand hos Beom Jun Kim. Efter det fick Ludvig ett STINT-finansierat svenskt-koreanskt samarbetsbidrag (2016-2018) men med en annan partner, institut och forskningsprojekt (Jae-Hyung Jeon, POSTECH, Pohang). Men nu har kontakten tagits upp igen med Hye Jins grupp ett projekt som passar utmärkt till flera forskare på icelab. 

"Att ansluta till den koreanska statistiskfysik-gemenskapen har varit fantastiskt på många sätt. De har till exempel hjälpt till med rekrytering och jag har nu en IceLab-postdoc därfrån (Juhee Lee). Under våren 2024 kommer dessutom en till oss."

 Att upptäcka koreansk kultur och njuta av besöket på icke-vetenskapliga sätt är förstås en annan fördel. Även om Ludvig har varit i Korea många gånger, finns det alltid något nytt att upptäcka.

 "Den här gången har Eric övertygade oss alla att delta i en koreansk komedi-matlagningsshow där artister visar sina knivkunskaper och akrobatik. Grönsaker kan skadas i föreställningen. Vi kommer också att besöka Ganwha Island under workshopen, som har en fästning, tempel och ett observatorium - och utsikt över Nordkorea på en klar dag!"

Kontaktinformation