"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-16

Mikroorganismerna i marken tar ingen vila under vintern

NYHET Att mikroorganismer kan vara aktiva under vintern och bryta ner organiskt material är känt sedan tidigare. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och Umeå universitet har nu visat att mikroorganismerna dessutom tillväxer under vintern på samma vis som under sommaren.

I nordliga skogsekosystem finns det stora mängder kol lagrat i marken. Omsättningen av detta kolförråd är en avgörande komponent i beräkningsmodeller som används för att beskriva effekter av framtida klimatförändringar.

Fortsätter bryta ned organiskt kol

Under senare år har det uppmärksammats att även vinterhalvåret har stor betydelse för skogar och myrars kolbalans, då mikroorganismer (svampar och bakterier) fortsätter bryta ned organiskt kol trots att det är minusgrader och marken är frusen. Hur mikroorganismerna går till väga för att bryta ned organiskt kol under så ogynnsamma förhållanden har till stor del varit okänt, vilket har gjort det mycket svårt att göra tillförlitliga beräkningar över skogens kolbalans under vintern.

Liknar tillväxten under sommarhalvåret

– Resultat från tidigare studier har tolkats som att mikroorganismer i frusen mark inte kan tillväxa utan bara andas bort viss koldioxid. En forskargrupp vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och Umeå universitet har nu visat att så inte är fallet. Istället är mikroorganismernas förmåga att växa i frusen mark förbluffande lik den tillväxt som sker under sommarhalvåret, även om hastigheten är lägre säger Mats Öquist från SLU som lett studien. Dessa resultat publiceras i veckan i den prestigefulla tidskriften PNAS, som ges ut av den Amerikanska vetenskapsakademins.
Studien har genomförts i nära samarbete mellan forskarna Mats Öquist, Mats Nilsson och Stina Harrysson Drotz vid SLU, samt Jürgen Schleucher och Tobias Sparrman (Umeå universitet).

Tillförlitligare beräkningar av kolbalans

I tidigare publikationer har forskarna fastslagit att aktiviteten hos mikroorganismer i frusen mark i huvudsak regleras av tillgången av ofruset vatten och identifierat vilka egenskaper i marken som styr vattentillgången. Dessa studier har varit möjliga genom en metod att mäta ofruset vatten med kärnmagnetresonansspektroskopi (NMR), som utvecklats av forskargruppen. I kombination med de senaste rönen kring mikroorganismernas förmåga att utnyttja organiskt material och växa i frusen mark, möjliggör denna forskning att man kan utveckla mer tillförlitliga beräkningsmodeller över norra halvklotets kolbalans.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mats Öquist Telefon: 090-786 8525
E-post: mats.oquist@sek.slu.se