"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-08-29

Miljöhistoriker i Umeå ny ordförande för ESEH

NYHET Dolly Jørgensen, forskare på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, har valts till ordförande för the European Society for Environmental History (ESEH).

– Den största utmaningen blir att utveckla samarbeten och kontakter med andra liknande organisationer i Europa. ESEH har redan haft ett omfattande arbete med the Rachel Carson Center for Environment and Society i München för att stödja initiativ till utbildning och publicering. Nu är det dags att bredda detta samarbete till andra sällskap så jag kommer att fokusera på att bygga broar under min tid som ordförande, säger miljöhistoriker Dolly Jørgensen.

ESEH är Europas ledande sällskap för miljöhistoriker och det näst största i världen. Från att ha grundats 1999 för att främja studier av miljöhistoria inom alla akademiska discipliner, har organisationen i dag medlemmar från över 40 länder och sällskapet har ordnat sex konferenser.

– Miljöhistoria är ett spännande tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på samspelet mellan människor och naturen, säger Dolly Jørgensen. Det är inte bara människor som ändrar naturen utan naturen förändrar också våra mänskliga samhällen. Miljöhistoria är studien av denna ömsesidiga relation både på korta och långa tidsskalor.

Forskare i miljöhistoria hittar man inom många olika discipliner: historia, idéhistoria, religion, arkeologi, humangeografi, naturvetenskap och teknik, miljövetenskap, biologi, geovetenskap, och så vidare.

Dolly Jørgensen valdes till ordförande av föreningens medlemmar på generalförsamlingen som hölls i München den 23 augusti 2013 under ESEHs sjätte konferens. Hennes tvååriga mandatperiod avslutas med organisationens vartannat år återkommande konferens som nästa gång äger rum 2015 i Versailles, Frankrike.

Biografi:

Dolly Jørgensen föddes 1972 och är miljöhistoriker och har publicerat artiklar om en mängd olika frågor inom tidsperioder från medeltiden fram till i dag. Hon arbetade som miljöingenjör, med en civilingenjörsexamen, under tretton år innan hon påbörjade sina forskarstudier. Hon disputerade vid the University of Virginia i USA 2009. I avhandlingen studerade hon sanitära förhållanden och tekniker i senmedeltida städer. Hon fick en postdoktoranställning vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim där hon jobbade med en global jämförande historisk analys om omvandling av kustnära oljeutvinningsanläggningar till konstgjorda rev. Hon anställdes vid Umeå universitet 2010 som forskare och projektkoordinator för projektet RESTORE: Ecosystem restoration in policy and practice. Projektet finansieras av Formas. 2013 erhöll hon medel för yngre forskare från Formas för att göra en jämförande miljöhistorieanalys om återinförande av djur till naturen i Norge och Sverige. Hon driver en blogg om projektet, the Return of Native Nordic Fauna. Länk till bloggen: dolly.jorgensenweb.net/nordicnature/

Om ESEH:

European Society for Environmental History: http://eseh.org/

För mer information, kontakta gärna:

Dolly Jørgensen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon: 090-786 65 53, 070-344 91 33 E-post: dolores.jorgensen@emg.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh