"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-23

MIMS anordnade framgångsrikt möte för nationella infektionsbiologinätverket

NYHET Den 17-18 oktober höll det nationella forskarnätverket National Infection Biologi (NIB) Network sin sjunde nätverksträff på Djurönäsets hotell utanför Stockholm. Mötet, som koordinerades av The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), föregicks av workshops om forskningskommunikation och karriärplanering, anordnade den 16-17 oktober för medlemmar i forskarskolenätverket National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics (NDPIA).

Text: Daniel Harju

Deltagare vid en av NDPIAs workshops.

I linje med NIB-nätverkets ambitioner erbjöd mötet möjligheter för unga forskare att presentera sin forskning och att nätverka med kollegor från olika forskningsområden inom infektionsbiologi. Programmet för NIB 2017 innehöll internationellt erkända keynote-talare, presentationer baserade på utvalda abstrakt och två posterutställningar. Av de totalt 47 posters som NDPIA-medlemmarna skickat in valdes 10 ut för korta presentationer under mötet.

Anna Holmström

– NIB-mötena är mycket värdefulla för att stärka den infektionsbiologiska forskningen i Sverige, säger Anna Holmström, som är nationell studierektor för NDPIA.
– De yngre forskarnas presentationer var imponerande och väldigt uppskattade bland både seniora deltagare och keynote-talare.

Många av deltagarna uppskattade att programmet erbjöd en blandning av olika ämnen, talare och presentationsformat, samt att mötets storlek erbjöd goda nätverksmöjligheter:

Maarten Coorens

– Det här är det bästa nationella mötet för mikrobiologer, berättade mötesdeltagaren Maarten Coorens, som är postdoc vid Karolinska Institutet.

NIB 2017 föregicks av interaktiva NDPIA-workshops ledda av de internationella experterna Billy Uber och Sarah Blackford. Experterna erbjöd träning inom områdena forskningskommunikation och karriärplanering, något som efterfrågats och är mycket relevant för forskare på doktorand och postdoc-nivå. Mer information om programmet med workshops finns på MIMS webbsida.

Deltagare vid National Infection Biologi (NIB) Networks sjunde nätverksträff på Djurönäsets hotell utanför Stockholm.

The National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics (NDPIA) är tillgängligt för doktorander och postdocs aktiva inom infektionsbiologisk forskning. NDPIA har över 300 registrerade medlemmar, som regelbundet deltar i specialiserade möten, kurser och workshops, organiserade runt om i landet och genom internationella samarbeten. NDPIA finansieras av Vetenskapsrådet (genom ett anslag för 2014-2021) och koordineras av MIMS vid Umeå universitet, i samarbete med Karolinska Institutet och universiteten i Linköping, Lund, Uppsala och Göteborg.

Det första mötet för nätverket NIB arrangerades 2005 i Linköping som en uppföljning till forskningsinitiativet ”Infection och Vaccinology”, ett program som stöddes av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Följande tre nätverksträffar, i Umeå 2006, i Uppsala 2007 och i Malmö/Lund 2008, finansierades genom ett särskilt anslag för forskningsnätverk från Vetenskapsrådet. Det femte mötet hölls i Umeå 2011 och det sjätte anordnades i Göteborg/Marstrand 2014. NIB har sedan 2011 stöttats och koordinerats av MIMS. Arrangörerna noterade med glädje att årets deltagare tyckte att mötet gav mersmak och såg fram emot framtida NIB-möten samordnade av MIMS.

Bilder: Eva-Maria Diehl