"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-22 Uppdaterad: 2023-12-07, 13:54

Minikonferens om examination lockade hundratals deltagare

NYHET Hur kan man utveckla examinationen i högre utbildning för att främja studenters lärande och utveckling? Det var temat för en digital minikonferens som arrangerades av ett nationellt nätverk för examinationsutveckling i oktober. Umeå universitet var initiativtagare och ledare för konferensen med över 800 intresseanmälningar från 39 lärosäten i Sverige och Finland.

Det blev en konferens som överträffade alla förväntningar, vi hade inte kunnat föreställa oss ens hälften av detta intresse och deltagande. Ett sådant engagemang visar att det finns en möjlighet att förbättra examinationen på lärosätes- och nationell nivå

Nätverket för examinationsutveckling inom högre utbildning består av forskare och lärare från tolv lärosäten i Sverige, däribland Umeå universitet. Nätverket är en del av ett fyraårigt projekt som syftar till att förbättra och utveckla examinationspraktiken inom högre utbildning. Konferensen erbjöd sessioner om olika aspekter av examination, såsom bedömning och återkoppling, olika former av examination och generativ AI. Deltagarna fick också möjlighet att diskutera och reflektera över sina egna erfarenheter och utmaningar med examination i högre utbildning, något Oskar Gedda, universitetslektor vid UPL, Umeå universitet och en av deltagarna i nätverket och projektledare lyfter som en positiv del av konferensen.

”Det var mycket inspirerande att höra om andra projekt och att utbyta erfarenheter med kollegor från olika discipliner och lärosäten. Vi fick också bra feedback på våra egna projekt, som vi kommer att använda i vårt fortsatta arbete”

En session leddes av Jonathan Wedman, forskare i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. Han introducerade bedömningens grunder och gav praktiska tips på hur man kan utforma och genomföra kvalitativa bedömningar. Han ledde också introduktionswebinariet, som hade nästan 500 deltagare, vilket enligt Oskar Gedda visar ett påtagligt engagemang kring ämnet.

”Med det aktuella ämnet generativ AI i högre utbildning på programmet var det förväntat med ett högt intresse kring just AI, men det visade sig att intresset även var stort kring konferensens andra sessioner, då en intresseprioritering av sessionerna bland de 817 anmälda gjordes och resultat blev jämnt fördelat.”

En förhoppning är att konferensen kan bidra till att utveckla nya och innovativa examinationsformer som anpassas till de förändrade förutsättningarna i högre utbildning, såsom digitalisering, internationalisering och hållbarhet. Genom att involvera studenterna i examinationen kan man också öka deras motivation, engagemang och ansvarstagande för sitt eget lärande.

”Vi tror att examinationen har en stor potential att främja kvaliteten i högre utbildning. Genom att samarbeta med andra lärosäten och nätverk kan vi lära av varandra och utveckla vår examinationskompetens. ”

Konferensen var den första i en serie av aktiviteter som det nationella nätverket för examinationsutveckling i högre utbildning planerar att genomföra under projektets gång. Målet är att hålla samtalet kring examinationspraktiken levande och att sprida kunskap och goda exempel till lärarkollegiet. I nuläget produceras en videosyntes av sessionerna lett av Erik Lindenius, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitetet. Nätverket planerar även att följa upp konferensen med aktiviteter till bland annat NU2024, den nationella konferensen för utveckling av högre utbildning, som kommer att hållas vid Umeå universitet i juni 2024. Det kommer även att publiceras en rapport på nätverkets webbplats.

”Vi hoppas att konferensen har öppnat upp för ett fortsatt samarbete och lärande kring examination i högre utbildning. Vi vill också sätta Umeå på kartan som ett lärosäte som är med och driver utveckling av examinationspraktiken mot morgondagens högre utbildning.”, säger Oskar Gedda.

Om nätverket

Oskar Gedda
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 55