"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-21

Minskning av energianvändningen i historiska byggnader

NYHET Projektet Energy Pathfinder (https://www.energypathfinder.eu) syftar till att förbättra energieffektiviteten i historiska byggnader med ambitionen att närma byggnadernas energiprestanda till nära-nollenergibyggnader enligt utarbetad standard.

En del av projektet är att dokumentera lösningar och erfarenheter för att minska energianvändningen i historiska byggnader i norra Europa. I Umeå har simuleringar genomförts för att studera energianvändningen och den termiska komforten i Tegskyrkan, som är en K-märkt byggnad i Umeå.

I juni 2022 besökte Energy Pathfinders projektpartner under två och en halv dag Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Syftet med mötet var att i detalj diskutera de olika aktiviteterna i projektet och utbyta erfarenheter. Deltagarna besökte Tegskyrkan, Stadskyrkan, Länsresidenset och Gamla fängelset.

Projektet, som löper under perioden 2019-2022, samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom programmet Northern Periphery and Arctic (NPA). Mötet i Umeå var det fjärde fysiska partnermötet med deltagande av alla sex projektpartners från fem regioner i norra Europa;

- Irland (Cork Centre for Architectural Education och NCE Insulation),

- Färöarna (Landsverk),

- Skottland (Historic Environment Scotland),

- Sverige (Umeå universitet) och

- Finland (Uleåborgs universitet för tillämpad vetenskap).