"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-05

Minskning av koldioxidutsläpp i hälso- och sjukvårdssektorn

NYHET De allt mer ambitiösa klimatmålen för minskade koldioxidutsläpp som satts av EU kräver integrerade åtgärder i alla sektorer. The European Academies Science Advisory Council (EASAC) och the Federation of European Academies of Medicine (FEAM) arrangerar ett webbinarium i ämnet 10 maj.

Text: Ulrika Järvholm

Hälso- och sjukvårdssektorn har sällan varit en del i diskussionerna, trots att sektorn bidrar med cirka 5 procent av de totala utsläppen. Utöver att omställningsåtgärder skulle bidra till viktiga utsläppsminskningar så skulle det kunna få positiva hälsoeffekter om man valde att ha ett ”grönt” hållbarhetstänk för sjukhusen med bland annat utveckling av patientmåltider, en översyn av transporter och nya vårdmodeller som t ex inkluderar välutvecklade strategier för digital hälsa.

Även primärvården kan bidra avsevärt. Hälso- och sjukvårdssektorn kan genom utveckling av hållbarhetsstrategier minska sina klimatpåverkande utsläpp samtidigt som den stödjer patienter och samhället i stort till en hållbar livsstil.

The European Academies Science Advisory Council (EASAC) och the Federation of European Academies of Medicine (FEAM) arrangerar ett webbinarium på ämnet  den 10 maj kl 14.00.

Professor Sir Andrew Haines, London School of Hygiene and Tropical Medicine ger en inledande presentation och från Umeå universitet deltar Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa i programmet.

Information om webbinariet (agenda, panellister, länk för registrering)