"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-15 Uppdaterad: 2023-06-15, 08:01

Molekylär brytare kan stoppa inflammation

NYHET Forskare i Umeå har identifierat en komponent i cellerna som fungerar som en molekylär strömbrytare för att inaktivera det medfödda immunförsvaret. Den kan på så sätt förhindra vissa sjukdomar där immunsystemet överreagerar. Detta visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Det är en milstolpe i förståelsen av hur vårt immunsystem fungerar och hur immunsystemets svar kan kontrolleras för att förebygga inflammatoriska sjukdomar, säger Swarupa Panda, doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

I sin doktorsavhandling har Swarupa Panda identifierat en nyckelkomponent som reglerar immunsystemet och som därigenom förhindrar att olika störningar utvecklas, inklusive inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Vårt medfödda immunsystem är avgörande för vår överlevnad. Det aktiveras när kroppen behöver skydda sig mot patogena organismer, såsom bakterier och virus, eller för att läka skadad vävnad. Hos vissa människor överreagerar dock immunsystemet, något som kan orsaka kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer.

När man letade efter gener som kan kontrollera och reglera immunförsvaret identifierade forskargruppen under Nelson O. Gekara med doktoranden Swarupa Panda molekylen MYSM1, en komponent i ubikvitinsystemet, som en nyckelreglermolekyl som stoppar överdriven inflammation. Ubikvitinsystemet är det system som reglerar proteinernas nivåer i cellen. Forskarna fann att denna molekyl verkar som en "strömbrytare" så att den som svar på medfödda immunstimuli sätts i av- och på-läge för att återställa immun jämvikt.

MYSM1 var tidigare känd för sin funktion inom cellkärnan. I sin avhandling uppmärksammar Swarupa Panda dess funktion i cytoplasman. Som svar på infektion och inflammation ackumuleras MYSM1 snabbt i cytoplasman där den inaktiverar immunsystemets signalvägar och förhindrar immunförsvaret från att attackera kroppens egen vävnad. Dessutom tyder nya fynd på att MYSM1 även fungerar som en tumörsuppressor.

– Detta betonar vikten av MYSM1 som ett högvärdesmolekylärt mål för framtida antiinflammatoriska och anti-tumörterapier, säger Swarupa Panda.Fler studier
Upptäckten publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna Immunity och Nature communications.

Swarupa Panda har en masterexamen i bioteknik från Utkal University, Indien. Efter doktorsexamen kommer Swarupa Panda att fortsätta sin postdoktorala forskning om cancerbiologi vid Universitetssjukhuset i Oslo.

Till avhandlingen

Till vetenskaplig artikel i Immunity

Till vetenskaplig artikel i Nature communications

Om disputationen

Swarupa Panda, Institutionen för molekylärbiologi, försvarar fredag 25 januari kl. 9.00 sin avhandling Ubikvitinsystemetets roll och funktion i regleringen av det medfödda immunsystemet (engelsk titel The role and mechanism of ubiquitin system in innate immune regulation). Fakultetsopponent: Professor Geert Van Loo, Universitetet i Gent, Belgien. Huvudhandledare: Nelson O. Gekara. Plats: Föreläsningssalen Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.