"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-29

Molnexpert får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Datavetaren Johan Tordssons forskning är av stor vikt för framtidens digitaliserade värld och för alla företag som är beroende av datacenter däribland inte minst banksektorn. Han prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kr och delas ut på Umeå universitets årshögtid lördagen den 22 oktober.

– Det är jättekul att min forskning uppmärksammas på detta sätt! Datacenter är en nyckelteknik för den pågående digitala revolutionen då dessa utgör motorn som driver alla tjänster på Internet. Ämnet är även uppmärksammat nationellt i och med stora etableringar i Norra Sverige senaste åren. Som tillägg till den positiva responsen från forskarkollegor och industriella samarbetspartners ser jag detta pris som ett tecken på att vi är på rätt väg, säger Johan Tordsson, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Johan Tordssons forskning söker lösningar för framtidens datacenter med hjälp av metoder för autonoma system, med målet att datacenter ska kunna konfigurera, reparera, och optimera sig själva utan mänsklig inblandning. Han fokuserar framförallt sin forskning på två viktiga frågor för såväl datacenterägare som användare, nämligen virtualisering och energieffektivitet. Behovet av flexibla lösningar i molnet, som både är storskaliga, miljövänliga och tillförlitliga, är stort för kundtäta verksamheter som banker och försäkringsbolag, där prestanda och tillgänglighet är nyckelbegrepp.

Tordssons forskning syftar till att utveckla dagens system till att bli både robustare och effektivare. Utvecklingen av dagens datacenter har gått väldigt snabbt senaste åren, med nya stora installationer med hundratusentals servrar invigda i stort sett varje vecka. Även om automatisering börjar ske är fortfarande vanligt med manuell konfiguration och framförallt statisk allokering av kapacitet till tjänster, med låg utnyttjandegrad och dålig energieffektivitet som följd.

– Vår forskning syftar till att ändra detta. Med hjälp av metoder från bland annat reglerteknik, maskininlärning och statistisk analys kommer framtidens datacenter själva kunna avgöra när och hur mycket kapacitet som skall allokeras till varje applikation för att optimera såväl prestandan hos applikationerna som utnyttjandet av hårdvaran och därmed utnyttja energi på bästa möjliga sätt, säger Johan Tordsson.

Johan Tordsson har genom sin forskning ett brett internationellt kontaktnät och nära samarbete med industrin. Han har trots sin låga ålder (35 år) redan hunnit vara chefsarkitekt och vetenskaplig koordinator i europeiska forskningsprojekt inom sjunde ramprogrammet. Han har ett utvecklat samarbete med industrin och flera svenska storföretag och därtill är han en av grundarna till Elastisys AB; ett avknoppningsföretag grundat 2011, som utvecklar mjukvarulösningar för optimering av molntjänster.

Tordsson har en hög vetenskaplig produktion med 60 publikationer i internationella konferenser och tidskrifter.

Läs mer om Johan Tordsons forskning

Biografi:

Johan Tordsson är född i Tärnaby 1980 och växte upp i Storuman. Han tog civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap vid Umeå Universitet år 2004 och disputerade vid samma lärosäte 2009. Efter postdoktor-vistelse vid Universidad Complutense de Madrid arbetade Johan i flera år i olika Europeiska forskningsprojekt som forskare, arkitekt och koordinator. Han utsågs till docent 2014, gjorde sabbatical som gästforskare på Ericsson Research under 2015, och blev universitetslektor 2016. Johan är även medgrundare och teknikchef för Elastisys AB, som har kunder bland annat inom finansbranschen.  

Om priset:

Nordeas vetenskapliga pris är instiftat av Nordeas Norrlandsstiftelse. Priset tilldelas forskare vid Umeå universitet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskapliga och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet. Pristagaren skall genom sin forskning nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Tordsson, Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitetTelefon: 090-786 71 76
E-post: johan.tordsson@umu.se

Högupplöst pressfoto på Johan Tordsson. Fotograf: Katarina Tomic

Redaktör: Ingrid Söderbergh