"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-02

När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

NYHET Hur kan en smart applikation känna igen och resonera om en människas dagliga aktiviteter för att kunna coacha på ett meningsfullt sätt? Esteban Guerrero presenterar nya datorbaserade metoder för detta, vilka baseras på aktivitetscentrerade och argumentationsbaserade teorier. Han försvarar sin avhandling tisdagen den 7 juni vid Umeå universitet.

I det dagliga livet utvärderar människan sina aktiviteter utifrån olika mer eller mindre klart uttalad information. En skidåkare använder information om sina arm- och benrörelser, distans, miljön, och så vidare utifrån de mål personen satt upp. Men det finns också faktorer som påverkar som är mindre explicita, såsom motiven bakom att förbättra sin hälsa, känna social acceptans, och så vidare.

Esteban Guerreros forskning har syftat till att utveckla teorier och metoder som inkluderar även komplexa faktorer i beräkningar av kapacitet och utförande. När mer komplexa faktorer räknas in behöver metoderna kunna hantera osäkerhet och förändrade förhållanden.

Genom att använda och utveckla teorier baserade på mänsklig verksamhet och resonemang som verksamhetsteori och argumentationsteori kan olika tolkningar av en situation genereras och värderas, och justeras när ny information kommer på ett sätt som människan kan känna igen och delta i.

Esteban Guerrero har utgått ifrån bedömningsmetoder som används av terapeuter, bland annat ett instrument för att mäta balans och styrka hos äldre för att förebygga fall, och utvecklat nya generella metoder som datorsystem kan använda. Dessa metoder bygger på verksamhetsteoretiska modeller av människans aktivitet, och på argumentationsteoretiska ramverk.

Metoderna har tillämpats i mobila appar som testats hos bland annat äldre för att utvärdera kapacitet och genomförande av övningar som går ut på att mäta olika aspekter av styrka och balans. Detta gjordes i samarbete med fysioterapeuter vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

– Tanken är att apparna ska kunna användas i framtidens”smarta hem”, till exempel diagnos- och behandlingsprogramappar som personen kan använda själv hemma eller app som mäter balans och styrka för att förebygga fall hos äldre, säger Esteban Guerrero.

Esteban Guerrero har en masterexamen i datavetenskap från Malmö högskola och en kandidatexamen i Electronics and Telecommunications Engineering från University of Cauca – Colombia. Esteban Guerrero kommer från Ipiales, en stad i sydvästra Colombia.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information, kontakta gärna:

Esteban Guerrero, Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitetTelefon: 0737481879
E-post: esteban.guerrero@umu.se

Webbsida: http://www8.cs.umu.se/~esteban/

Pressfoto för nedladdning. Foto: privat

Om disputationen:

På tisdag den 7 juni försvarar Esteban Guerrero, Institutionen för datavetenskap vid umeå Universitet, sin avhandling med titeln “Representing and Reasoning about Complex Human Activities - an Activity-Centric Argumentation-Based Approach”. Svensk titel: ”Representerande och Resonerande om Komplexa Mänskliga Aktiviteter - en Aktivitetscentrerad Argumentationsbaserad Strategi”

Disputationen äger rum klockan 13:15, I sal MA121 MIT-huset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent är professor Chris Reed, Department of Computing, University of Dundee, Scotland, UK.

Redaktör: Ingrid Söderbergh