"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-09

In memoriam: Nemam Ghafouri

NYHET Läkaren Nemam Ghafouri, Märsta, har avlidit i en ålder av 52 år. Hennes närmaste var mamman Gulzar Hassan Jalal och nio syskon med familjer, varav sju är bosatta i Sverige.

Text: Anders Emmelin, Urban Janlert, Karin Johansson, Lars Weinehall

Nemam föddes i Kurdistan på juldagen 1968. Vid 20 års ålder flydde hon tillsammans med sina föräldrar och ytterligare sju av sina tio syskon till Sverige. På kort tid lärde hon sig svenska och läste in gymnasiekompetens på KomVux. Därefter påbörjade hon sina studier till läkare, först i Ungern, därefter i Umeå. Hon fick sin läkarexamen 2001. Under åren 2001--2003 läste hon också folkhälsa här vid institutionen för epidemiologi och global hälsa.

Hennes initiativkraft, mod, organisationsförmåga och medmänsklighet har inspirerat många som arbetar med global hälsa för fred, frihet och rättvisa, såväl bland våra studenter som bland kollegor runt om i världen.

Nemam gjorde många resor till sitt hemland. Från Västerbotten och sina epidemiologiska studier hade hon tagit intryck av det omfattande arbetet med att kartlägga och förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes i norra Sverige. Någon motsvarande kartläggning av hälsotillståndet i Kurdistan fanns inte. Hon tog därför itu med att, utifrån det protokoll som WHO utarbetat (och som gick under namnet ”MONICA – Monitoring trends in cardiovascular diseases) göra en inventering av hälsoläge och hälsorisker beträffande hjärt-kärlsjukdom i den del av Kurdistan som ligger i norra Irak. På kort tid under 2006 och 2007 och utan några särskilda forskningsanslag samlade hon in data om hälsa och riskfaktorer då det gäller hjärt-kärlsjukdomar från närmare 3 000 vuxna individer i fem olika kurdiska städer: Duhok, Amedih, Hawler, Choman och Suleymani med hjälp av sina kontaktpersoner i de olika städerna.

Kriget och IS offensiv kom så småningom emellan och hon fick inte tillfälle att fullfölja analyserna av sina insamlade data. Redan innan kriget hade hon ägnat sig åt volontärarbete i både Indien och Etiopien. I och med kriget kom hon i stället att engagera sig för att hjälpa framför allt barnen som drabbades svårt av kriget. Hon tog sig särskilt an de yazidiska kvinnorna (en religiös och etnisk minoritet i mellanöstern), som dödades, togs tillfånga och förslavades av IS-styrkor då de inte var muslimer.

År 2014 grundade Nemam ”Joint help for Kurdistan”, en ideell organisation som sedan upptog större delen av hennes livsgärning. Arbetet i Kurdistan finansierade hon med att vara stafettläkare i korta perioder, både Sverige och Norge. Hennes betydelsefulla arbete är omvittnat i en rad tidnings- och Tv-reportage, såväl i Sverige som i flera andra länder.

Nemam Ghafouri dog 1 april 2021 i covid-19 på Danderyds sjukhus i närvaro av delar av sin familj.