"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-13

Nominera till Handelshögskolans pedagogiska pris 2018

NYHET Handelshögskolan utser årligen ett pedagogiskt pris. Syftet med priset är att uppmuntra våra lärare som gör goda pedagogiska insatser i grundutbildningen samt att stimulera pedagogisk utveckling vid Handelshögskolan.

Årets prissumma är 20 000 kr (brutto) och det kan tilldelas enskild lärare eller lärarlag i form av ett resestipendium som kan användas för konferensdeltagande, studiebesök eller motsvarande. Priset delas ut i samband med Handelshögskolans diplomering den 1 juni.

Handelshögskolans kvalitetssystem för utbildning utgår från ett studentcentrerat lärande och  vi vill särskilt uppmärksamma lärare som i sin undervisning medvetet arbetar på ett sätt som stödjer studenternas lärande och har fokus på den som lär sig och på hur lärandet går till. Det kan handla om

lärandeaktiviteter och/eller pedagogiska metoder som motiverar studenterna att ta eget ansvar för sitt lärandedesign av upplägg och/eller metoder för att möta studenters olika behov
lärandeaktiviteter och pedagogiska metoder som får studenterna att relatera till tidigare kunskaper och erfarenheter

Anställda och studerande vid Handelshögskolan (såväl vid program som vid kurs) inbjuds lämna förslag till pristagare. Nomineringen av pristagare ska utgå från punkterna i utlysningen. Nominering med motivering sker online senast 2018-03-16 kl 13:00.

Nominerade lärare ombeds sedan att själva beskriva sina pedagogiska aktiviteter och tankar utifrån nomineringen och detta underlag tillsammans med nominering utgör underlag för beslut om årets pristagare.

Bedömningskommittén består av studierektorerna med ansvar för grundutbildningen vid Handelshögskolan, samt en studeranderepresentant från studentföreningen HHUS och en från SAMSEK. Handelshögskolans rektor utser pedagogisk pristagare.

Nomineringsformulär