"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-22

Nordeas uppsatspris inom mångfald och inkludering

NYHET Evelina Berg och Simon Laukka, Handelshögskolan vid Umeå universitet, är mottagare av årets pris och belöning på 15 000 kronor för uppsatsen ”Arbetsmiljö och motivation att leda. En kvalitativ studie om arbetsmiljöns inverkan på kvinnliga chefers motivation att leda inom den svenska IT-branschen”.

Det är tredje året som priset delas ut och utmärkelsen syftar till att stimulera och underhålla studenters intresse för hur frågeställningar inom företagsekonomi, nationalekonomi respektive statistik kan relateras till mångfald och inkludering. Finansieringen av priset, som ges som ett stipendium, har gjorts möjlig av Handelshögskolans samarbete med Nordea | BBU Botnia.

Kommentar från Nordea

– Det är glädjande att återigen får dela ut Nordeas stipendium för bästa uppsats inom området mångfald och inkludering. Denna gång till två studenter som på ett kvalificerat sätt undersökt hinder och framgångsfaktorer för kvinnor som ledare i mansdominerade branscher.

Simon Laukka

– Tack Nordea och Handelshögskolan för utmärkelsen! Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Quang Evansluong och våra kurskamrater för deras vägledning och stöttning. Uppsatskrivandet var en väldigt lärorik och utmanande period som vi kommer ha nytta av i våra framtida karriärer.

Evelina Berg

– Vi är väldigt glada att Nordea och Handelshögskolan har detta samarbete. Mångfald och inkludering är ett viktigt ämne som förtjänar att lyftas fram. Förhoppningsvis kan vi bidra till att studenter och yrkesverksamma inspireras att utforska ämnet utifrån fler, innovativa perspektiv.

Juryns motivering

Uppsatsen adresserar en problemställning med hög relevans för inkludering och mångfald: sambandet mellan arbetsmiljö och motivation att leda, med tillämpning på en traditionellt mansdominerad bransch. Den utmärker sig särskilt genom hög ambitionsnivå vad gäller empirisk metod och den teoretiska ansatsen. Därtill anknyter den väl till tidigare forskning inom området och är välskriven.

Ett huvudresultat är identifiering av tre viktiga arbetsmiljödimensioner som påverkar motivation att leda. För det första psykosocialt stöd, exempelvis genom mentorskap, god intern kommunikation och inkludering. För det andra ”empowerment” genom att organisationen erbjuder individen stort ansvar och möjlighet till personlig utveckling. För det tredje, att motivation att leda kan hämmas av en traditionell organisationsstruktur, präglad av centraliserad auktoritet och hierarkiska strukturer.

Om uppsatsen

Handledare för uppsatsen var Quang Evansluong.

Länk till uppsatsen