"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-30

Nordisk konferens om it-brottslighet lockade deltagare från flera länder

NYHET Den årliga nordiska cyberbrottskonferensen ägde i år rum i Umeå, fast digital på grund av den rådande situationen med covid-19.

Det är för fjärde året i rad som konferensen hålls, och den arrangerades av Juridiska institutionen och DIGSUM (centrum för digital samhällsforskning). Konferensen är tvärvetenskaplig och samlar forskare från hela norden med intresse för frågor som rör it-brottslighet och hur den typen av brott kan förebyggas och lagföras.

– Det var skönt att vi kunde få till en konferens i år trots allt, det blev också ett bredare deltagande med fler från utomnordiska länder när det hölls online vilket var kul att se, säger Markus Naarttijärvi som organiserade konferensen.

Årets huvudtalare var Marion Oswald, forskare vid University of Northumbria. Marion studerar bland annat de juridiska och etiska konsekvenserna av digitalisering och ny teknik.