"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-22

Norrlänningar har många internationella kontakter

NYHET Norrlänningar talar ofta andra språk än svenska, har omfattande internationella kontakter och har genomgående en positiv syn på globaliseringens konsekvenser. Det visar nya resultat från undersökningen ”Medborgare i norr 2008” – ett samarbete mellan de tre nordligaste universiteten.

Tre av fyra norrlänningar har någon gång det senaste året haft internationella kontakter i sitt arbete. I Norrbotten är det vanligast med förbindelser österut, jämtlänningar föredrar norrmän medan medborgare i Västerbotten och Västernorrland främst har kontakter med övriga Europa.

Två tredjedelar av norrlänningarna använder sig av ett annat språk utöver svenska i sitt arbete eller i sina studier. De flesta norrlänningar ser också positivt på globaliseringens effekter, särskilt med ett ökat polissamarbete och att vissa varor blir billigare. Däremot finns inte helt oväntat kritik mot att arbetsplatser kan konkurreras ut och att svenska politikers handlingsfrihet kan begränsas.

– Norrlänningar är mer internationellt orienterade än man kanske kan tro, säger professor Nils-Gustav Lundgren, Luleå tekniska universitet och nu knuten till CERUM vid Umeå universitet, som svarat för undersökningen.

– Den norrländska exportindustrins ställning har en stor del i detta, men också dagens rörlighet över gränserna.

Norrbottningar är genomgående de som är mest internationella av alla norrlänningar, bland annat genom mer mång- och flerspråkighet och många kontakter med Finland.

Undersökningen ingår i projektet Norrländsk regionstudie 2008, som bygger på svar från ett slumpmässigt urval norrlänningar. Projektet finansieras av de fyra nordligaste landstingen.

Kontaktinformation:

Professor Nils-Gustav LundgrenTelefon: 090-786 56 85Mobil: 070-33 44 518
E-post: nils-gustav.lundgren@cerum.umu.se

Läs hela rapporten

Redaktör: Camilla Bergvall