"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-07-19 Uppdaterad: 2023-08-03, 14:00

NorrSam kick-off samlar unga forskare i samiska ämnen

NYHET Strategiska medel från Arktiskt centrum

En internationell grupp på ca 30 forskare som arbetar med samiskrelaterade ämnen diskuterade utvecklingen av NorrSam-nätverket den 16 maj 2023. Hybrid-kick-offen anordnades av Várdduo – Centrum för samisk forskning och finansierades av Arktiskt Centrum vid Ubmejen universitiähta/Umeå universitet.

NorrSams officiella kick-off lockade forskare som arbetar med en mängd olika ämnen inom ett brett spektrum av akademiska områden. Deltagare kom från nio olika universitet från hela Sábmie, det samiska folkets land, och utanför. Bland deltagarna fanns särskilt doktorander, men även postdoktorer, seniora forskare och några som planerar att doktorera i ett ämne relaterat till samiska frågor.

NorrSam är ett nätverk för forskare i tidiga karriärstadier med intresse för forskning kring ämnen som är relevanta för Sábmie och samerna. Kick-offens syfte var att samla aktiva medlemmar i nätverket samt bjuda in forskare som ännu inte är medlemmar. Genom att samlas i ett hybridevenemang kunde enskilda forskares intressen och behov för ett relevant nätverk diskuteras.

– Kick-offens stora uppslutning visar behovet av att ha ett nätverk, säger doktoranden Lieuwe Jan Hettema. Det visar också intresset för att studera och inkludera samiska perspektiv, kunskaper och erfarenheter i akademin.

Under evenemanget utvecklade docent Krister Stoor framväxten av detta intresse. Han har aktivt deltagit i att etablera och utveckla samiska studier i Ubmeje sedan 1989.

Bygga ett nätverk

– Sábmies territorium och uppdelning efter statsgränser kan leda till en spridning av samisk forskning, säger Lieuwe Jan Hettema. Under kick-offen diskuterade vi behovet av att ha kontakt med andra forskare inom samiska studier.

Huvudsyftet med NorrSam är att knyta samman enskilda forskare, oavsett på vilken sida av Sábmie de forskar. De geografiska avstånden och mångfalden av akademiska fält inom samisk relaterade ämnen kan dock vara en utmaning för att nå detta mål.

Professor Coppélie Cocq var inbjuden att dela med sig av sin kunskap om att utveckla ett transnationellt och tvärvetenskapligt nätverk. I hennes presentation ingick strategier för att bygga upp ett nätverk som trots skillnaderna mellan discipliner kan vara intressant och relevant för alla medlemmar i NorrSam. Hon lyfte fram vikten för forskare i tidiga karriärer att ha en mötesplats för att diskutera sitt arbete och lära av varandra och för att bygga relationer inom akademin.

Diskutera behoven

Deltagarna diskuterade hur en mötesplats som NorrSam kan konstrueras och hur den skulle kunna fungera, efter professor Cocqs strategier. Vikten av att som nätverk knyta an till samiska organisationer, föreningar och samhällen lyftes fram som en nödvändighet. Ett annat syfte med nätverket bör vara att knyta an till etablerade forskare inom same- och urfolksvetenskap. Inkluderandet av beslutsfattare och myndigheter i verksamheten diskuterades också.

Diskussionerna visade mest av allt det gemensamma behovet av samarbete och ett brett utbud av möjligheter att organisera evenemang och att samarbeta.

– Vi kom på idéer om att börja organisera workshops och seminarier, att etablera läsgrupper online och skriva akademiska artiklar tillsammans, säger Lieuwe Jan Hettema.

Under brainstormingen identifierades gemensamma forskningsämnen som relaterar både till deltagarnas forskningsfält och till forskning om samiska och urfolksämnen i allmänhet.

NorrSams kick-off markerade en nystart för ett nätverk som hade sovit sedan covid-19-pandemin började. Det överväldigande intresset för kick-offen ger intrycket att satsningen på forskning inom Sábmie, istället för att fokusera på samisk forskning i Sverige, ökar möjligheterna att aktivt nätverka och samarbeta. Deltagarnas diskuterade behov och intressen utvärderas för att utveckla NorrSam-nätverket ytterligare under de kommande månaderna.