"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-31 Uppdaterad: 2024-02-01, 08:58

Uppskattning av hasardkvoter från observationsdata med tillämpningar relaterade till stroke

NYHET En ny avhandling i statistik av Guilherme Wang de Faria Barros, fokuserar på utmaningar som uppstår i observationsstudier där utfallet är av typen tid-till-händelse. Studier relaterade till stroke är gjorda med hjälp av Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Forskningen bidrar till att förbättra de metoder som används inom observationsstudier.

Text: Eva Stoianov

Det primära intresset i studien ligger i att förstå tiden för återkommande stroke eller död efter en första stroke. Av störst intresse är hasardkvoten, som jämför risker mellan behandlade och obehandlade grupper, ofta uppskattad med hjälp av Cox-regressionsmodellen.

En utmaning med observationsdata, till skillnad från experimentella data, är närvaron av förväxlingsfaktorer – variabler som kan förvränga förhållandet mellan behandling och utfall.

– Användningen av nationella register underlättar tillgången till rika observationsdata. Sverige är ett land känt för sina många högkvalitativa nationella register som rör olika ämnen som rör befolkningen, säger Guilherme Wang de Faria Barros.

De fyra artiklarna i avhandlingen tar upp specifika utmaningar i tid-till-händelse-studier. Artikel I tar upp frågan om konkurrerande risker i överlevnadsanalys, och jämför individer med och utan modifierbara riskfaktorer med hjälp av data från Riksstroke.

Artikel II och IV fördjupar sig i metodologiska aspekter. Artikel II utforskar icke-parametriska metoder för att balansera datamängder och erbjuder alternativ till traditionella parametriska metoder. Den inkluderar en fallstudie om förskrivning av blodförtunnande läkemedel efter en stroke. Artikel IV tar upp val av bakgrundsvariabler i högdimensionella data, och föreslår metoder för att navigera i situationer där antalet bakgrundsvariabler är jämförbart med antalet individer i studien.

Artikel III undersöker hur censurering [ES1] påverkar uppskattning av marginella hasardkvoter. Den utforskar lösningar i situationer med olika effektstorlekar och olika andel censurering[ES2] , och presenterar en procedur för att mildra problemet.

– Även om den här avhandlingen fokuserar på stroke, tar de ämnen som behandlas i varje artikel upp praktiska utmaningar i alla observationsstudier med tid-till-händelse-utfall, vilket gör forskningen relevant för att förbättra metoder och bidra till området observationsdataanalys, säger Guilherme Wang de Faria Barros.

Enheten för statistik, Handelshögskolan, vid Umeå universitet har ett stort antal forskare inriktade på studier av kausalitet och analys av data från register, och är ett ledande universitet inom ämnet.

Länk till avhandlingen

Om disputationen
Guilherme Wang de Faria Barros, Handelshögskolan vid Umeå universitet försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Skattning av hasardkvoter från observationsdata med tillämpningar relaterade till stroke (Engelsk titel: Estimation of hazard ratios from observational data with applications related to stroke) Fakultetsopponent: Associate Professor Daniel Nevo,  Department of Statistics and Operations Research, Tel Aviv University

Mer information

 

För mer information, kontakta:

Guilherme Barros
Postdoktor, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 80