"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-06

Ny bok analyserar amerikanska rådgivningsböcker för mammor

NYHET Amerikanska rådgivningsböcker som riktar sig till ensamstående mammor som uppfostrar pojkar har ett gemensamt tema: att övertyga läsaren om att mammor inte kan uppfostra pojkar till män. Berit Åström, universitetslektor och docent i engelsk litteratur, har skrivit en monografi som analyserar råd som ges till ensamstående mammor i USA.

Text: Sandra Lundström

– Det finns en stor marknad i USA för den här typen av rådgivningsböcker. Det som återkommer är att pappan är den centrala figuren och mammans roll blir underminerad, säger Berit Åström.

Studien är intersektionell och analysen bygger på ett brett material: böckerna är skrivna av kvinnliga och manliga författare, socialarbetare, fritidspedagoger, barnläkare, men också yrkesarbetare inom kriminalvården och entreprenörer. 

– Trots att författarna har olika bakgrunder har alla en konservativ idé om maskulinitet och femininitet. Det är också problematiskt att de böcker som presenteras som socioekonomiskt neutrala, ändå gör antaganden om att läsaren har råd med till exempel dyra semesterresor, sportutrustning och extralektioner för barnen vilket ju kan skapa stress hos de läsare som inte har de ekonomiska förutsättningarna.

Analysing American Advice Books for Single Mothers Raising Sons ges ut i februari av Anthem Press.

 

Kontakt

Berit Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 35