"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-24

Ny bok om Ukrainas förhistoria

NYHET Boken "Prehistoric Ukraine: From the First Hunters to the First Farmers" är den första heltäckande sammanställningen av ukrainsk förhistoria. Medverkar som medförfattare och redaktörer gör Inna Potekhina, Ukrainska nationalakademin, Malcolm Lillie och Chelsea Budd, båda verksamma vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Boken som täcker Ukrainas förhistoria från nedre paleolitiska tiden till slutet av den neolitiska perioden är den första omfattande syntesen av ukrainsk förhistoria.

Medverkar gör forskare som alla bedriver aktiv och pågående forskning om Ukrainas förhistoria.

För närvarande finns inga andra engelskspråkiga böcker i detta ämne som ger en lika aktuell och övergripande sammanställning för dessa perioder.

Kapitlen i boken innehåller uppdaterade översikter över alla aspekter av förhistorisk kulturutveckling i Ukraina och presenterar detaljer om de viktigaste platserna och fynden för de studerade perioderna.

Boken förväntas bli en värdefull resurs för studenter i hela Europa när de nu får tillgång till  texter skrivna av forskare som alla är aktiva inom sina respektive områden och därmed har en uppdaterad kunskap om ukrainsk förhistoria.

Läs mer på oxbowbooks.com