"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-28

Ny design hjälper läshandikappade på biblioteket

NYHET Genom att sätta en liten läsare på fingret kan synskadade höra vad en bok handlar om när de pekar på bokryggen. Det är resultatet av ett forskningsprojekt vid Designhögskolan.På fredag invigs hjälpmedlet AudioIndex på Umeå stadsbibliotek.

Med hjälp av en hörlur, en fingerläsare och en liten handdator kan läshandikappade själva leta böcker på biblioteket. Hörluren, fingerläsaren och handdatorn kallas tillsammans AudioIndex.

AudioIndex är en världsunik produkt som gör det möjligt för läshandikappade att själva botanisera bland böckerna. Ingen annanstans har tekniken, som påminner om de transpondrar som används i Stockholmsförsöket, använts på ett liknande sätt. Designhögskolans forskare har placerat ett elektroniskt chip på varje talbok. Chippet fungerar som en streckkod. När man pekar med fingerläsaren på bokryggen läser en datorröst upp titel, författare och bokens baksidestext. Nyckelord är användarvänlighet och tillgänglighet.

- Många människor med funktionshinder önskar att de var mindre beroende av andra i sin vardag. AudioIndex ökar oberoendet för synskadade och synsvaga när de är på biblioteket, säger Oskar Fjellström, som är ansvarig för projektet på Designhögskolan.

- Att själv kunna gå runt och scanna av böckerna ger en större integritet, säger bibliotekschef Inger Edebro Sikström.

Hon menar att AudioIndex ökar tillgängligheten till bibliotekens tjänster så att de kan nås av alla - på lika villkor. Talböcker är inte det enda tänkbara användningsområdet för AudioIndex.

- I livsmedelsbutiken skulle man kunna använda AudioIndex för att få information om ingredienser och näringsinnehåll, på apoteket om ordination och biverkningar och i klädbutiken skulle man kunna få reda på plaggets pris och tvättråd, säger Oskar Fjellström.

Informationen skulle även kunna presenteras med hjälp av exempelvis bilder och vibrationer.

-Vilken typ information man vill ha är beroende av miljö och situation, säger Oskar Fjellström.

Världspremiär för AudioIndex: Fredagen den 3 mars kl 13.00 på Umeå stadsbibliotek.
Projektet presenteras av bibliotekschef Inger Edebro Sikström och prefekt Tapio Alakörkkö, Designhögskolan. Visningar och demonstrationer i talboksavdelningen Talboken.

För mer information: Oskar Fjellström, forskningsingenjör,
Design Research Group,
Designhögskolan
telefon
090- 786 76 18, oskar.fjellstrom@dh.umu.se

Gunni Öberg 
Umeå stadsbibliotek
telefon 090-16 33 52 eller 070-312 33 52, gunni.oberg@umea.se

Se även:
www.umea.se/kulturfritid/bibliotek/talbocker/audioindexdettalandebiblioteket www.dh.umu.se

Bakgrund: Namnet AudioIndex kommer av de latinska orden för att lyssna (audio) och pekfinger (index). För att få låna talböcker måste man ha någon form av funktionshinder, exempelvis synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, eller läs- och skrivsvårigheter. Talboksutlåningen finansieras med statliga medel. Åtta personer, industridesigner och ingenjörer, har varit med vid utvecklingen av AudioIndex, som är ett av de största projekten någonsin på Designhögskolan, Umeå universitet.

AudioIndex är resultatet av de idéer som utvecklades av Kent Lindbergh under projekten Access for visually impaired och Library accessibility prototype som genomfördes 2002-2003 inom projektet Bibliotek 2007. Bibliotek 2007 är en satsning som görs av kommunerna i Umeåregionen för att öka tillgängligheten till bibliotekens tjänster. Designhögskolan har genomfört en rad projekt inom ramen för Bibliotek 2007.

Så fungerar det: Tekniken kallas Rfid (Radio frequency identification) och kan ses som ett alternativ till streckkoder. De saker som ska identifieras märks med en Rfid-krets och kan sedan läsas av med en Rfid-läsare. En fördel med Rfid framför streckkoder är att läsaren inte behöver ha fri sikt till till märkningen. Rfid-kretsar kallas ibland transpondrar och används på många olika sätt, bland annat i Stockholmsförsöket för att identifiera bilar som passerar vägtullarna.

Redaktör: Karin Hertz