"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-08-31

Ny djärv idé från Digital media lab

NYHET I slutet av oktober presenterar forskare vid Digital media lab, Umeå universitet, teknikerna bakom framtidens människa-maskin-djur-interaktion på en världsomspännande multimediakonferens.

Den nya djärva idén som artikeln presenterar bygger på att få digitala användare att byta fokus då de har kontakt med djur – från envägskommunikation till äkta förståelse och interaktion i realtid mellan männislor och djur. Artikeln tar upp tekniker för att åstakomma denna kommunikation. En av teknikerna är baserade på de som idag används på Lycksele djurpark inom EU mål2-projektet Digital djurpark: ett tråslöst sensornätverk. – Med hjälp av ny strömmande multimedia kan de här teknikerna förhöja den fysiska och den visuella upplevelsen för både djur och människor, säger Shafiq Ur-Rehman, Shafiq Ur-Rehman, som är en av författarna till artikeln och vars forskning finansieras av Vetenskapsrådet (projekt: Taktil visualisering av ansiktsuttryck för synskadade, 2007-2010).
Konferensen heter ”ACM (Association for Computing Machinery) Multimedia 2010” och går av stapeln den 25-29 oktober 2010 i Firenze, Italien. Artikelns rubrik är ”Human Animal Machine Interaction: Animal Behavior Awareness and Digital Experience” och det är en av sju accepterade idéer till konferensens programdel med rubriken ”Brave New Ideas”. ACMs tanke med ”Brave New Ideas” är att presentera bidrag med en mer långsiktig utmaning som kan ge nya forskningsinriktningar och innovationer med fokus på samhället i ett tidsperspektiv på fem år och mer.
Live med Digital djurpark från älgkalven i Lycksele djurpark

För ytterligare information om konferensen och artikeln, kontakta gärna:

Shafiq Ur-Rehman Telefon: 090-786 93 73
E-post: shafiq.urrehman@tfe.umu.se

För ytterligare information om Digital djurpark:

Johannes Karlsson Telefon: 090-786 70 56
E-post: johannes.karlsson@tfe.umu.se

För ytterligare information om Digital media lab:

Haibo Li Telefon: 090-786 67 08
E-post: haibo.li@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Fahlquist