"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-05

Ny forskning om jämställdhet och skatter presenterad för EU-parlamentet

NYHET Den 30 maj 2017 presenterade Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt vid Juridiskt forum, studien “Gender equality and taxation in the European Union” för EU-parlamentets Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM).

Åsa Gunnarsson har producerat studien tillsammans med Ulrike Spangenberg, Juridiskt forum, och Margit Schratzenstaller från det Österrikiska forskningsinstitutet WIFO. Samtliga författare är aktiva i forskningsprojektet FairTax, som koordineras av Åsa Gunnarsson. I studien ger forskarna en översikt över genusaspekter av skattesystem inom EU. De pekar till exempel på att det finns en kunskapsbrist gällande vilka olika effekter förmögenhetsskatter, fastighetsskatter, konsumtionsskatter och bolagsskatter har för män respektive kvinnor. För att komma till rätta med problemet krävs detaljerad data på män och kvinnors ekonomiska förutsättningar. Studien presenterar också rekommendationer för hur skattesystemens påverkan på den ekonomiska jämlikheten mellan män och kvinnor kan förbättras. 
Studien har nu publicerats av EU-parlamentet, och distribuerad till politiker och andra som arbetar med frågor som rör ekonomisk politik och jämställdhet.

Ladda hem studien här

Redaktör: Elin Andersson