"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-23

Ny forskning om terrorattacker och sociala medier

NYHET Moa Eriksson Krutrök och Simon Lindgren från DIGSUM och Sociologiska institutionen har publicerat en ny studie av hur sociala medier har använts i efterdyningarna av terrorattacker. I artikeln som publicerats i tidskriften Social Media + Society tittar de på hur sådana attacker diskuteras och hanteras på sociala medier genom användarnas upprepade användning av vissa hashtags som är kopplade till uppmärksammade attacker.

Artikeln fokuserar på 12 terrorattacker i Europa 2015-2017 och deras relaterade hashtags på Twitter, i syfte att analysera hur olika kombinationer av dessa återanvänds och samartikuleras i tweets som postats i samband med efterföljande attacker.

Genom social nätverksanalys av samförekommande hashtags i cirka 3 miljoner tweets i kombination med mer ingående läsningar av ett mindre urval kunde författarna se intressanta mönster både vad gäller hashtagnätverk i förhållande till terrorattacker samt diskursiva proceser av hashtag-samartikulation. Studien visar att mönstren med vilka  hashtags återanvänds beror på både temporala och kontextuella aspekter.