"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-20

Ny professor med passion för arkitektur i socialt utsatta områden

NYHET Professor Robert Mull med bakgrund som arkitekt, lärare, aktivist, och tidigare dekan vid the Cass Faculty of Art, Architecture and Design i London är det nyaste tillskottet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han för med sig nya användbara idéer om de sociala dimensionerna av arkitekters gärning.

– Vädret är härligt som alltid vid mina besök. Jag är här för att planera den undervisning som jag ska ha och de gemensamma projekt som jag ska medverka i och driva tillsammans med Arkitekthögskolan under hösten, säger Robert Mull, adjungerad professor vid Arkitekthögskolan sedan den 1 juli i år.

Den senaste tiden har han arbetat mycket med flyktingkrisen, med projekt i Turkiet, Grekland, och Calais Jungle i Frankrike.  Här tampas han med frågan om arkitektens roll samt arkitekturens och designens ansvar med tanke på migration och flyktingkris.

– Jag är intresserad av den sociala dimensionen av gärningen och ansvaret som vi arkitekter och designers har, jag är intresserad av aspekter av omhändertagande – omhändertagande i relation till samhället, omhändertagande i relation till design, och omhändertagande i relation till miljön och framtida generationer.

Varför vill du arbeta vid Arkitekthögskolan i Umeå?

– Det var när jag träffade rektorn vid Arkitekthögskolan, Ana Betancour, vid ett möte i London som jag insåg att vi tänker likadant kring hur man som arkitekt bör ha en social och kulturell insikt och att arkitektur kan vara med och bidra till en positiv utveckling på platser i världen som är föremål för social utslagning och politisk förändring. Att så många kollegor här i Umeå tänker på samma sätt är inte så vanligt bland arkitekter och på arkitektutbildningar, säger Robert Mull.

Hans kall och vision är att uppmuntra studenter och yrkesverksamma arkitekter att utveckla ett socialt engagerat designtänkande som går hand i hand med deras medborgerliga roller som arkitekter i samhället.

– Jag har länge varit intresserad av den kapacitet som arkitekter och urbana designers har att skapa sociala strukturer och bli involverade i områden där social utslagning och politisk förändring råder. Mitt engagemang har gett mig möjligheter att medverka i projekt på så olika platser som Indien och Nepal men också forna Sovjetunionen, Kina efter massakern på Himmelska fridens torg samt Mexikos gräns.

Hur kommer man runt det koloniala förflutna, den västerländska människan som talar om hur saker ska göras?

– Det gör du inte. Det är alltid ett slags spöke som hemsöker varje projekt hela tiden. Det kan få aktörerna att frysa och bli självmedvetna. Det jag har lärt mig är att situationens allvar ändå är viktigare än den tanken. Gå bara vidare med idéerna. Sluta oroa dig – och agera! Var till nytta, var engagerad, agera som omhändertagande medborgare likväl som en professionell arkitekt.

Flödet av kunskap går förresten åt båda hållen, menar Robert Mull. Det finns även en omvänd inlärningsprocess från det utsatta området till oss.

– Jag har ju nyligen arbetat mycket med flyktingkrisen. En intressant sak jag sett, som handlar om undervisningsmetoder, är hur annorlunda volontärkulturen är och opererar jämfört med den formella undervisningen på arkitektskolor. Jag och några kollegor är intresserade av att bygga nätverk och starta ”live ”-klassrum på olika platser exempelvis i Grekland, Latinamerika och Sydafrika. Där skulle studenterna på plats få öva sig på omhändertagande arkitektur i utsatta miljöer.

Rober Mull kommer att bo i Umeå under de perioder som han undervisar och arbetar med olika gemensamma projekt, som innefattar arkitektutbildningar inte bara i Umeå, utan även Storbritannien och andra ställen i världen.

– Jag är ett mycket stort fan av svensk design. Ett projekt som är aktuellt i höst är med Southbank Gallery i London. De har bett oss vid Umeås arkitekthögskola att bidra med svensk arkitektur med samiskt inslag till en Nordisk festival nästa sommar på South Bank. Några företrädare därifrån kommit hit till Umeå om några veckor och det kommer alldeles säkert att bli spännande diskussioner.

Biografi:

Robert Mull föddes i Cambridge 1960. Han utbildade sig vid the Bartlett and the Architectural Association. Han är verksam inom akademin och som arkitekt. Han har undervisat i stor utsträckning i Storbritannien och varit gästprofessor i Wien och Innsbruck. År 2013 var han med och startade upp en ny arkitektskola i Moskva. Han var en av medlemmarna som var med från starten av arkitektkollektivet NATO. Robert Mull har varit dekan vid the Cass Faculty of Art, Architecture and Design i London (-2015).
I dag är Robert Mull verksam som professor i arkitektur och design vid universitetet i Brighton, adjungerad professor vid Umeå universitet samt utvecklar the Global Free Unit med kollegor i Umeå.

För mer information, kontakta gärna:

Robert Mull, adjungerad professor vid Arkitekthögskolan
E-post: robert.mull@virginmedia.com

Två pressbilder för nedladdning. Foto: Per Melander

Redaktör: Ingrid Söderbergh