"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-21

Ny studie visar samband mellan extrem hetta och mental ohälsa

NYHET I en studie av patientstatistik från ett mentalsjukhus i Vietnams huvudstad Hanoi har förekomsten av samband mellan exponering för extrem hetta och mental ohälsa undersökts. Resultaten visar en signifikant ökning i mängden sjukhusinskrivningar för mental ohälsa under värmeböljor, speciellt under längre perioder av höga temperaturer. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Studien undersökte patientstatistik från ett av Hanois mentalsjukhus under en femårsperiod (2008-2012). Enligt resultaten var hög ålder, kön och boende på landsbygd faktorer som under värmeböljor och perioder av extrem hetta bidrog till mer mental ohälsa bland särskilt utsatta och mottagliga grupper.

Studien rapporterade att:

  • Antalet sjukhusinskrivningar för mental ohälsa ökade under heta perioder såsom sommarmånader och värmeböljor med en medeltemperatur på över 35 grader i minst 3 dagar i sträck.
  • Rapporterade fall av mental ohälsa ökade med 24 procent under sommarmånader jämfört med vintermånader.
  • Antalet inskrivningar ökade med 2 procent när medeltemperaturen steg med 1 grad.
  • Risken för mental ohälsa bland befolkningen var dubbelt så stor under värmeböljor som varade i minst sju dagar jämfört med värmeböljor som varade i minst 3 dagar.
Trang Phan Minh
Foto: Lena Mustonen

– Det var förvånande att hitta så pass starka associativa samband mellan sjukhusinskrivningar för depression och andra former av mental ohälsa och perioder av förhöjda temperaturer eller värmeböljor. Sambanden blev starkare ju längre värmeböljorna varade. Äldre personer visade sig vara speciellt känsliga för säsongsbundna temperaturskillnader och värmeböljor, säger Trang Phan Minh, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Trang Phan Minhs studie är den första i sitt slag i regionen och kan komma att leda till fler liknande studier i Vietnam. Enligt forskaren kan resultaten ge personal inom vietnamesisk mentalvård mer information om hur mental ohälsa påverkas av exponering för värmeböljor och återkommande perioder av varmt väder.

– I och med att den globala uppvärmningen och medeltemperaturer som stiger kan den här sortens resultat som visar på sambandet mellan värmeexponering och mental ohälsa hjälpa beslutsfattare och vårdpersonal. Detta nya klimatscenario kräver goda förberedelser och lösningar för att hantera en potentiell ökning i mental ohälsa och för att skydda fattiga befolkningar och högriskgrupper, säger Trang Phan Minh.

Trang Phan Minh är en vietnamesisk doktorand vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Hon har tidigare arbetat som läkare inom yrkes- och miljömedicin vid vietnamesiska arbetsskyddsinstitutet (Institute of Labor Protection in Vietnam).

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Trang Phan Minh, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.
E-post: tranghealth@gmail.com

Redaktör: Daniel Harju